Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat I


​TARIKH IKLAN​TARIKH TUTUP IKLAN​JENIS IKLAN​SKIM IKLAN
25-03-201515-04-201538ASKIM
​27-04-201518-05-201538ASKIM
​17-06-2015​08-07-2015​38ASKIM
​01-07-2015​22-07-2015​38ASKIM
​01-07-2015​22-07-2015​38A​SKIM
​04-05-2016​25-05-2016​38ASKIM
​16-05-2016​06-06-2016​38ASKIM
​18-06-2016​09-07-2016​38ASKIM

​02-11-2016

​09-07-2016

​38A
SKIM
(Institut Pendidikan Teknikal Brunei, Kementerian Pendidikan)

​15-01-2018

​05-02-2018

​38A
SKIM
(Institut Pendidikan Teknikal Brunei, Kementerian Pendidikan)

​19-02-2018

​17-03-2018

​38A

SKIM
(Kementerian Kesihatan)

​28-03-2018

​18-04-2018

​38A
​SKIM
(Pejabat Ketua Pengarah Pendidikan, Kementerian Pendidikan)
​11-06-2018
​02-07-2018
​7A
SKIM
13-04-2019
04-05-2019​​38A
SKIM​
(Institut Pendidikan Teknikal Brunei
Kementerian Pendidikan)
​20-04-2019
​11-05-2019
38A​SKIM
​(Jabatan Kemajuan Pelancongan)
​01-06-2019
​22-06-2019
38A​​SKIM
(Jabatan Pentadbiran Dan Perkhidmatan-Perkhidmatan 
Kementerian Pendidikan)

​01-06-2019
​22-06-2019
​38A
SKIM
(Jabatanarah Kewangan Dan Perolehan
Kementerian Pertahanan)​
29-07-2019
19-08-2019​​38A
​SKIM
(Bahagian Kewangan Dan Ekonomi 
Jabatan Perdana Menteri)
​12-08-2019
​02-09-2019
​38A
SKIM
(Pusat Pembangunan Belia
Kementerian Kebudayaan, Belia Dan Sukan)​
19-08-2019​
​09-09-2019
​38A
SKIM
(Lembaga Tawaran Kecil, Divisyen Pengurusan Korporat
Kementerian Pembangunan)​
​14-09-2019
12-10-2019​​38B
SKIM
(Kementerian Hal Ehwal Ugama)
​12-10-2019
​02-11-2019
​38A
SKIM
 (Kementerian  Pertahanan)
​19-10-2019
02-11-2019​38A​​SKIM
(Kementerian Tenaga (Tenaga dan Tenaga Manusia) dan Perindustrian)
​11-11-2019
​25-11-2019
​38A
SKIM
(Kementerian Pertahanan)
​09-12-2019
​23-12-2019
​38A
​SKIM
(Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan)
​04-04-2020
​02-05-2020
38BSKIM
(Kementerian Pertahanan)
​11-01-2021
25-01-2021​​38A
SKIM
(Kementerian Kesihatan)


​16-01-2021


30-01-2021​


38A​
SKIM
(Sekretariat Tetap Manpower Planning And Employment Council (MPEC),
Jabatan Perdana Menteri)

​31-05-2021

​14-06-2021

​38A
​SKIM
(Jabatan Majlis Ugama Islam
Kementerian Hal Ehwal Ugama)

​27-09-2021
​11-10-2021
dilanjutkan
20-12-2021

38A​
SKIM
(Jabatan-Jabatan Kerajaan)
​08-11-2021
22-11-2021​38A​​SKIM
(Kementerian Hal Ehwal Ugama)

​22-11-2021

04-12-2021​

​38A
SKIM
(Jabatan Perkhidmatan Elektrik
Kementerian Tenaga)

​23-01-2021

06-02-2021​

38A​
​SKIM
(Jabatan Pentadbiran Dan Perkhidmatan-Perkhidmatan
Kementerian Pendidikan)

​27-12-2021
10-01-2021​
dilanjutkan
24-01-2022

​38A
SKIM
(Kementerian Kesihatan)

​27-12-2021

10-01-2021​

38A​
SKIM
(Akademi Pertahanan,
Angkatan Bersenjata Diraja Brunei)

​03-01-2022

​17-01-2022

38A​
SKIM
(Jabatanarah Pentadbiran Dan Tenaga Manusia)

​24-01-2022

​01-02-2022

​38A
SKIM
(Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri)
​07-03-2022
​21-03-2022
​38A
​SKIM
(Kementerian Pembangunan)

02-05-2022​

16-05-2022​

​38A
​SKIM
(Autoriti Kawalan  bangunan dan Industri Pembinaan (ABCI)

​25-05-2022

​06-06-2022

​38A
​SKIM
(Sekretariat Tetap Manpower Planning And Employment Council)

​05-09-2022

19-09-2022​

​38A
​SKIM​
(Jabatan Tenaga
Jabatan Perdana Menteri)
​19-12-2022
02-01-2022​38A​SKIM​
(Kementerian Pembangunan)
​19-12-2022

​02-01-2022
38A​SKIM​
(Kementerian Pertahanan)1

​01-04-2023

15-04-2023​

38A​
SKIM​
(Kementerian Sumber-Sumber Utama Dan Pelancongan)
10-07-2023​
24-07-2023​38A​SKIM​
(Jabatan Perdana Menteri)
​05-08-2023
​19-08-2023
​38A
SKIM​
(Jabatan Tenaga)

07-10-2023​


​21-10-2023

38A
​SKIM
(Sekretariat Perubahan Iklan Negara Brunei Darussalam
jabatan Perdana Menteri)

08-01-2024​


​22-01-2024

38A​
SKIM​
(Jabatanarah Pentadbiran Dan Tenaga Manusia 
Kementerian Pertahanan)

​05-02-2024

19-02-2024​

38A​
SKIM​
(Kementerian Kebudyaan, Bella Dan Sukan)
​01-07-2024
15-07-2024​38A​SKIM​
​(Kementerian Kesihatan)

​13-07-2024

27-07-2024​

​38A
​SKIM​
(Pusat Penyelidikan Dan (Perkembangan Sains Dan Teknologi)