Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksJurutera


​TARIKH IKLAN​TARIKH TUTUP IKLAN​JENIS IKLAN​SKIM IKLAN

16-05-2015

​01-06-2015

7A
SKIM
(Jabatan Radio Televisyen Brunei, Jabatan Perdana Menteri)

16-01-2017

​30-01-2017

7A
SKIM
(Jabatan Polis Diraja Brunei, 
Jabatan Perdana Menteri)

​09-04-2018
23-04-2018
Dilanjutkan
30-04-2018

7A​
SKIM
(Jabatan Perancangan dan Pengurusan Estet, Kementerian Pendidikan)
​17-11-2018
01-12-2018​7A​SKIM​
​13-03-2019
27-03-2019​7A​​​SKIM
(Kementerian Tenaga (Tenaga dan Tenaga Manusia) Dan Perindutrian)

​29-06-2019
​13-07-2019
​7A
SKIM
(Jabatan Perancangan dan Pengurusan Estet
Kementerian Pendidikan)​
​05-10-2019
​19-10-2019
7A​SKIM
(Autoriti Kawalan Bangunan Dan Industri Pembinaan (ABCi))
​19-10-2019
​02-11-2019
7A​​SKIM
(Jabatan Perkhidmatan Elektrik
Kementerian Tenaga (Tenaga dan Tenaga Manusia) dan Perindustrian)
​27-01-2020
​10-02-2020
​7A
​SKIM
(Jabatanarah Pembangunan Dan Perkhidmatan Kerja,
Kementerian Pertahanan)

​01-02-2021

​15-02-2021

​7A
​SKIM
(Jabatan Radio Televisyen Brunei
Jabatan Perdana Menteri)

​15-03-2021
​29-03-2021
dilanjutkan
05-04-2021

​7A

SKIM

​02-08-2021

16-08-2021​

​7A
​SKIM
(Jabatan Perkhidmatan Elektrik
Kementerian Tenaga)
​11-10-2021
​25-10-2021
7A​SKIM
(Jabatan Kerja Raya)


05-09-2022​


19-09-2022​


​7A
SKIM
(Pejabat Penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia 
Kementerian Kewangan Dan Ekonomi)