Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Perakuan dan Ujian

Melaksanakan proses perakuan dan ujian bagi pemohon-pemohon. 

Fungsi utama:

Unit Perakuan:

 1. Menyediakan dan meneliti maklumat-maklumat pemohon untuk proses perakuan (shortlisting).
 2. Melaksanakan proses perakuan untuk mengenal pasti pemohon-pemohon yang memenuhi syarat Skim Perkhidmatan iklan jawatan.
 3. Menghadapkan senarai pemohon-pemohon yang memenuhi syarat Skim Perkhidmatan iklan jawatan kepada Unit Ujian atau Unit Temu Duga.
 4. Meniliti rayuan pemohon yang berkenaan dengan proses perakuan.
 5. Melaksanakan kajian yang berkenaan dengan perakuan bagi jawatan-jawatan dari semasa ke semasa.

Unit Ujian:

 1. Melaksanakan ujian secara berkomputer bagi pemohon-pemohon jawatan.
 2. Berkolaborasi dengan jabatan-jabatan untuk menjalankan ujian praktikal bagi jawatan-jawatan tertentu.
 3. Menghadapkan senarai pendek pemohon-pemohon yang telah menjalani ujian ke Unit Temu Duga.
 4. Menyediakan skim soalan untuk ujian secara berkomputer.
 5. Meneliti rayuan pemohon yang berkenaan dengan proses ujian.
 6. Melaksanakan kajian yang berkenaan dengan penilaian-penilaian pemohon dari semasa ke semasa.