Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Mesyuarat DanTatatertib

Fungsi utama:

1. Selaku urus setia kepada Mesyuarat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam.

2. Menyediakan Kertas Kerja Sokongan Tindakan Tatatertib.

3. Menyediakan Kertas Kerja sokongan kertas penyelarasan bagi jawatan-jawatan di luar bidang kuasa SPA.

4. Menyediakan Surat Pesembah dan dihadapkan ke Hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia.

5. Memastikan Minit-Minit Mesyuarat betul dan teratur sebelum dan selepas mesyuarat.

6. Menerima dan Memastikan Kertas Kerja yang diterima oleh Bahagian Penilaian dan Sokongan (BPS) dan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) betul dan teratur.

7. Memaklumkan kepada bahagian-bahagian di bawah Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam mengenai dasar-dasar baru atau yang dikemaskini daripada   Mesyuarat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. 

8. Mengumpul contoh-contoh kertas kerja yang pernah dimesyuaratkan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam.

9. Menyediakan perangkaan bagi sokongan-sokongan yang telah mendapat pelulusan.