Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUjian

​BILANGAN RUJUKAN IKLAN
​NAMA JAWATAN
KEMENTERIAN/ JABATAN
​TARIKH UJIAN
STATUS SELEPAS UJIAN
​2020/0037/04
​PENYELIA ASRAMA
TINGKAT II
​JABATAN-JABATAN KERAJAAN
​04 Mac-05 Mac 2021
Status
​2020/0045/11
​PENOLONG PEGAWAI KERJA TINGKAT I
​JABATAN-JABATAN KERAJAAN
​04 Mac 2021
​Status
​2020/0049/04
​PENYELIA SISTEM
BALAI KHAZANAH ISLAM SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH
JABATAN PERDANA MENTERI​
​06 Mac 2021
Status
​2020/0048/05
PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA TINGKAT I​JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN​
​08 Mac 2021
Status
​2020/0046/07
PENGURUS MESS TINGKAT 1​JABATANARAH PENTADBIRAN DAN TENAGA MANUSIA
KEMENTERIAN PERTAHANAN​
​08 Mac 2021
Status
​2020/0050/01
PEGAWAI TUGAS-TUGAS KHAS TINGKAT II​UNIT PENGURUSAN STRATEGI DAN KABINET,
JABATAN PERDANA MENTERI​
​08 Mac 2021
​Status
​2020/0035/11
PENOLONG PEGAWAI BILIK GERAKAN​PEJABAT PENERBANGAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA
KEMENTERIAN KEWANGAN DAN EKONOMI​
09 Mac 2021​Status
​2020/0042/02
PEMBANTU TEKNIK KANAN​BALAI KHAZANAH ISLAM SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH
JABATAN PERDANA MENTERI​
09 Mac 2021​​Status
​2020/0042/08
PEGAWAI PAMERAN​BALAI KHAZANAH ISLAM SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH
JABATAN PERDANA MENTERI
​09 Mac 2021
Status
​2020/0045/13
​PEGAWAI MELESEN
JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT DAN SERIA
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI​
​10 Mac 2021
Status
​2020/0040/05
PEGAWAI URUSAN HAJI​​JABATAN URUSAN HAJI
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA
13 Mac 2021​Status