Suruhanjaya Perkhidmatan Awam - Syarat-Syarat Am

Home Government Ministries & Department About Brunei On-Line News Important Contacts

 

          Laman Utama>Maklumat Semasa>Syarat-Syarat Am

 

SYARAT- SYARAT AM

                  Syarat-Syarat Am:

 

(A)

Pemohon terdiri daripada Rakyat Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

(B)

Pemohon mempunyai pengetahuan kerasmian agama islam, adapt istiadat, kebudayaan, perkembangan social, ekonomi dan politik Negara Brunei Darussalam

(C)

Bagi jawatan B.3 ke atas, pemohon yang masih berkhidmat dalam Perkhidmatan awam hendaklah LULUS peperiksaan-peperiksaan berikut:-

i)  Peraturan-Peraturan Am 1961 dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan;

ii) Peraturan-Peraturan Kewangan

 

(D)

Bersedia untuk bertugas bila-bila masa di luar waktu bekerja biasa atau bekerja secara bergilir-gilir (shift) atau semasa cuti awam dan juga hendaklah bersedia untuk bertugas di mana-mana daerah di negara ini.

 

(E)

Cara permohonan – Rujuk di perenggan akhir iklan.

 

 

 

                  

                    Syarat-Syarat Am:

 

(A)

Pemohon terdiri daripada Rakyat Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

(B)

Pemohon mempunyai pengetahuan kerasmian agama islam, adapt istiadat, kebudayaan, perkembangan social, ekonomi dan politik Negara Brunei Darussalam

(C)

Cara permohonan – Rujuk di perenggan akhir iklan.

 

 

 

 

 CARA PERMOHONAN:

 

  1. Mengisikan dan melengkapkan (1) satu salinan borang SPA/1 sahaja yang boleh didapati daripada Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Negara Brunei Darussalam dan dikembalikan bersama-sama dengan salinan sijil-sijil, surat-surat akuan dan Rekod Perkhidmatan yang lengkap dan diakui sah.

 

  1. Semua kelulusan, sijil-sijil kecekapan, peperiksaan yang dikendalikan oleh badan-badan professional yang dihadapkan bersama borang permohonan hendaklah diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

 

  1. Bersedia untuk bertugas bila-bila masa di luar waktu bekerja biasa atau bekerja secara bergilir-gilir (shift) atau semasa cuti awam dan juga hendaklah bersedia untuk bertugas di mana-mana sahaja di Negara Brunei Darussalam dan menjalankan tugas di luar pejabat (field work).

 

  1. Tugas dan Tanggungjawab: Maklumat boleh diperolehi dari pihak Urusetia Kementerian/Jabatan masing-masing.

 

  1. Semua permohonan hendaklah lengkap dan dihadapkan tidak lewat dari tarikh tutup iklan.  Borang permohonan yang diterima setelah tarikh tutup iklan tidak akan dilayan.    

 

 

 

<<Atas

 Kembali Ke Maklumat Semasa

 

Copyright 2007 Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. All Rights Reserved.

|| Laman Utama | Latar Belakang & Objektif | Struktur Organisasi | Bahagian & Fungsi Utama | Pengambilan Pekerjaan ||

|| Tekad Pemedulian Orang Ramai | Maklumat Semasa | Hubungi Kami | Maklum Balas | Arkib | Cari ||