PENGENALAN

 

Biasiswa Perkhidmatan Pentadbiran Brunei Darussalam (BPPB) adalah satu skim biasiswa khas yang ditawarkan oleh Jabatan Perdana Menteri bagi menghasilkan graduan yang cemerlang, berdaya saing dan berketerampilan untuk kerjaya sebagai Pegawai Pentadbir dalam perkhidmatan awam secara berperancangan jangka panjang.

 

 

 

JENIS-JENIS BIASISWA

 

Di bawah program ini  2  (dua)  jenis  skim   biasiswa   ke  luar  negeri ditawarkan:

 

v      Biasiswa Khas peringkat ‘A’ Level

 

Biasiswa ini dikhususkan bagi pelajar cemerlang di peringkat Biasa (‘O’ Level) untuk melanjutkan pengajian di Peringkat Lanjutan (‘A’ Level) dan seterusnya ke peringkat ijazah pertama dan lanjutan.

 

 

v      Biasiswa Khas Peringkat Ijazah Pertama

 

Biasiswa ini dikhususkan kepada pelajar cemerlang di peringkat ijazah pertama dan seterusnya ke peringkat ijazah lanjutan.

 

 

 

KEPADA SIAPA BPPB DITAWARKAN

 

Biasiswa ini ditawarkan kepada calon-calon dalam peringkat iaitu :

 

v      Calon-calon yang dipilih dari kalangan pelajar yang memperolehi keputusan peperiksaan cemerlang di peringkat Peperiksaan Sijil Am Pelajaran Brunei-Cambridge Peringkat Biasa (‘O’ Level). Mereka akan ditempatkan di ‘Boarding School’ yang mempunyai ‘track record’ yang baik dari segi pencapaian peperiksaan dan kemudahan untuk menyalurkan penuntut-penuntutnya ke universiti-universiti ternama.

 

 

v      Calon-calon yang dipilih dari kalangan penuntut-penuntut yang memperolehi keputusan cemerlang di peringkat Sijil Am Pelajaran Brunei Cambridge Peringkat Lanjutan (‘A’ Level) untuk disalurkan ke institusi-institusi ternama.

 

 

 

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN

 

Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

 

Memperolehi sekurang-kurangnya KEPUJIAN (CREDIT) BAHASA MELAYU dalam Peperiksaan Sijil Am Brunei Cambridge Peringkat Biasa yang diambil dalam peperiksaan yang sama.

 

[Kelulusan Bahasa Melayu peperiksaan London General Certificate of Education Peringkat Biasa dan kelulusan Bahasa Melayu peperiksaan International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) TIDAK DIIKTIRAF sebagai sebanding dengan Bahasa Melayu Sijil Am Pelajaran Brunei Cambridge Peringkat Biasa].

 

Memperolehi KEPUJIAN (CREDIT) DENGAN GRED A bagi matapelajaran BAHASA INGGERIS dalam peperiksaan Sijil Am Pelajaran Brunei Cambridge Peringkat Biasa atau yang sebanding dengannya.

 

Umur pada 1 September 2007 bagi pemohon Peringkat ‘A’ Level TIDAK MELEBIHI 19 TAHUN dan bagi Ijazah Pertama TIDAK MELEBIHI 25 TAHUN.

 

Memperolehi kelulusan akademik minima mengikut tahap dan bidang pengajian berikut:

 

 

BIASISWA PERINGKAT ‘A’ LEVEL

 

v      Memperolehi tidak kurang 7 matapelajaran dengan Gred A dalam peperiksaan Sijil Am Pelajaran Brunei Cambridge Peringkat Biasa    atau yang sebanding dengannya dalam mata-mata pelajaran yang bersesuaian termasuk Bahasa Inggeris dan sekurang-kurangnya mendapat kepujian dalam Bahasa Melayu yang di ambil dalam peperiksaan yang sama.

 

v      Ditempatkan di ‘Boarding School’ yang ternama.

 

 

BIASISWA IJAZAH PERTAMA

 

v      Memperolehi sekurang-kurangnya 3 (tiga) mata pelajaran Sijil Am Pelajaran Brunei Cambridge Peringkat Lanjutan (dalam sekali duduk) yang berkaitrapat dengan kursus yang dipohon atau yang sebanding dengannya dengan gred berikut:

 

                   AAA (360 UCAS Tarif Points) + a

                   Atau

                   AAA (360 UCAS Tarif Points) + b

                   Atau

                   AAB (340 UCAS Tarif Points) + a

                   Atau

                   AAA (360 UCAS Tarif Points)

                   UCAS Tarif Points :

                   A = 120          B = 100          C = 80          D = 60          E= 40

 

         

Mendapat tempat pengajian di institusi ternama di United Kingdom, Australia, Kanada, Singapura atau Amerika Syarikat.

                            

 

 

SYARAT-SYARAT TAMBAHAN

 

Pemohon mestilah juga memenuhi syarat-syarat tambahan berikut:

 

v  Bersedia mengikuti kursus yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Biasiswa Kementerian Pendidikan. Jawatankuasa Biasiswa Kementerian Pendidikan boleh menetapkan di mana pelajar-pelajar akan ditempatkan. Penukaran kursus atau tempat yang sudah ditetapkan oleh Jawatankuasa Biasiswa Kementerian Pendidikan ini hanya akan dilayan secara ‘case by   case’.

 

v      Bersih dalam tapisan keselamatan.

 

v      Disahkan sihat dalam pemeriksaan kesihatan.                

 

 

 

TEMPOH PENGAJIAN

 

Tempoh pengajian di peringkat ijazah adalah 4 hingga 5 tahun tertakluk kepada jenis kursus. Bagi pemegang biasiswa bermula dari ‘A’ Level, tempoh pengajian adalah sehingga maksima 7 tahun.

 

 

 

BIDANG-BIDANG KURSUS

 

Pemegang biasiswa ini dikehendaki untuk mendapatkan kelulusan-kelulusan berikut:

 

v      Ijazah sarjana muda (joint degree) dan ijazah sarjana di dalam salah satu  mata pelajaran di bawah ‘joint degree’ berkenaan.

 

          ATAU

 

v      Dua ijazah sarjana muda (double degree) di dalam 2 disiplin berlainan.

 

          ATAU

 

v      Ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana di dalam disiplin yang sama.      

 

Dalam bidang-bidang berikut:

 

Economics                        

Laws                     

Political Sciences                        

Business Management                  

Accounting                       

Sociology               

Statistics                         

Public Policy  

Management 

Communication                  

Business Mathematics & Statistics

Engineering and Business Studies

Engineering, Economics and Management (EEM)

Philosophy

Business Studies

Commerce

Banking & Finance

History

Social Sciences

Psychology

Financial Economics

International Relations

Social Policy With Government

 

 

Nota:-

Bidang   yang   lain   akan   ditentukan   oleh   Jawatankuasa Biasiswa Kementerian Pendidikan dari masa ke semasa mengikut keperluan.

                            

 

ANTARA UNIVERSITI-UNIVERSITI TERNAMA DI AUSTRALIA YANG
MENAWARKANUNDERGRADUATE DEGREE (DOUBLE DEGREE)

 

 

NAMA UNIVERSITI

JENIS IJAZAH

TEMPOH KURSUS

 

 

Monash

University

 

Bachelor of Commerce and Bachelor of   Engineering

Bachelor of Commerce and Bachelor of Aerospace Engineering

Bachelor of Engineering and Bachelor of Arts

Bachelor of Engineering and Bachelor of Laws

5 tahun

5 tahun

 

5 tahun

5 tahun

5 tahun

 

 

Melbourne University

Bachelor of Commerce and Bachelor of Laws

Bachelor of Engineering and Bachelor of Laws

Bachelor of Engineering and Bachelor of Commerce

5 tahun

6 tahun

5 tahun

 

 

University

of

Sydney

Bachelor of Science (Advanced)

Bachelor of Engineering and Bachelor of Law

Bachelor of Engineering and Bachelor of Commerce

Bachelor of  Engineering and Bachelor of Medical Science

Bachelor of Engineering and Bachelor of Laws

5 tahun

5 tahun

5 tahun

5 tahun

5 tahun

 

 

  

 

ANTARA UNIVERSITI-UNIVERSITI TERNAMA DI UNITED KINGDOM YANG
MENAWARKAN UNDERGRADUATE DEGREE (JOINT DEGREE)

 

 

NAMA UNIVERSITI

JENIS

IJAZAH

TEMPOH KURSUS

 

 

University

of

Cambridge

  Laws (Tripos transfer)

  Economics (Tripos transfer)  

  Engineering (Tripos transfer)

  History

  Social and Political Science

3 tahun

3 tahun

3 tahun

3 tahun

3 tahun

 

 

University

of

Oxford

  Economics and Management

  Engineering, Economics & Management

  Law Jurisprudence

  History and Economics

  Philosophy, Politics and Economics

3 tahun

4 tahun

3 – 4 tahun

3 tahun

3 tahun

 

 

 

London School

of

Economics

  Economics

  Laws

  Manangement

  International Relations

  Social Policy with Government

  Business Mathematics and Statistics

3 tahun

3 tahun

3 tahun

3 tahun

3 tahun

3 tahun

 

 

Warwick University

  Law and Politics

  Law and Business  

  Economics and Politics

  Engineering and Business

3 tahun

3 tahun

3 tahun

3 tahun

 

 

University

of

Nottingham

  Economics and Philosophy

3 tahun

 

 

Bath

University

  Economics and Management

  Economics and International  

  Development

4 tahun

4 tahun

 

 

Manchester

University

  Law with Politics

 

3 tahun

 

 

 

Durham

University

  Economics and Politics

3 tahun

 

 

  

 

ANTARA UNIVERSITI-UNIVERSITI DI UNITED KINGDOM
YANG MENAWARKAN GRADUATE DEGREE

 

NAMA UNIVERSITI

JENIS

IJAZAH

TEMPOH KURSUS

 University

of

Cambridge

  Master of Laws (LLM)

  MPhil in Economics  

 

1 tahun

1 tahun

 

 

University

of

Oxford

  Bachelor of Civil Law (BCL)

  Bachelor of Magister Juris (MJur)

  MPhil in Economics

  MSc in Economics for Development

  MSc in Financial Economics

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

 

 

PROGRAM KEMAJUAN

(MANAGEMENT PROGRAMME - MAP)

 

 

Penerima biasiswa ini, di samping menjalani program akademiknya di universiti, akan juga menjalani program MAP yang ditadbir oleh Kerajaan seperti berikut:

 

v      Program Semasa Penuntut

 

Di sepanjang tempoh pengajian, penerima biasiswa akan didedahkan kepada program semasa percutian termasuk penempatan di dalam dan diluar Negara.

 

 

 

v      Program Selepas Menamatkan Kursus

 

Latihan industri atau penempatan setahun di luar Negara akan diaturkan untuk pendedahan mendalam mengenai kerja-kerja yang berkaitan dengan pengurusan, pentadbiran dan perlaksanaan dasar.

 

 

 

v      Program Setelah Lantikan

 

Setelah dilantik ke dalam perkhidmatan awam di dalam jawatan-jawatan tertentu, pegawai akan didedahkan terus kepada beberapa Program untuk tujuan penilaian akhir sebelum ia dilantik ke dalam Jawatan Pegawai Pentadbir. Dengan lantikan ini pegawai akan dikenakan program sistematik pertukaran ke jabatan atau/dan kementerian bagi tempoh-tempoh tertentu.

 

 

 

 

 

 

ALIRAN KERJAYA PEGAWAI PENTADBIR

 

Tingkatan dan sukatan gaji bagi jawatan-jawatan dalam Perkhidmatan Pentadbiran Brunei adalah seperti berikut:

 

Tingkatan

Sukatan Gaji

v     Pegawai Pentadbir Tingkat I (Pegawai yang baru berkhidmat hendaklah menjalani tempoh Percubaan selama 3 tahun sebagai Pegawai Pentadbir Pelatih sebelum ditetapkan dalam jawatan sebagai Pegawai Pentadbir Tingkat I).

B.2

 

 

 

v      Pegawai Pentadbir Tingkat Khas    

B.3

v      Pegawai Pentadbir Kanan Kumpulan 3

Kumpulan 3

v      Pegawai Pentadbir Kanan Kumpulan 2

Kumpulan 2

v      Pegawai Pentadbir Kanan Superscale C

Superscale C

v      Pegawai Pentadbir Kanan Superscale B

Superscale B

v      Pegawai Pentadbir Kanan Superscale A

Superscale A

v      Pegawai Pentadbir Kanan Superscale Khas

Superscale Khas

 

 

KEMUDAHAN DAN ELAUN

 

 

v      Elaun Sara Hidup dan Perjalanan bulanan.

v      Elaun Buku, Pakaian, Alat-Alat Pembelajaran.

v      Elaun Dissertation / Projek.

v      Komputer ‘laptop’.

v      Tambang Penerbangan / Perjalanan.

 

 

KETERANGAN MENGENAI KEMUDAHAN DAN ELAUN

 

v      Elaun Sara Hidup

 

Kadar pembayaran elaun ini mengikut skim yang diikuti serta di mana seseorang penuntut itu ditempatkan.

 

  

 

TAHAP KURSUS

TEMPAT

KADAR

 

 

“A” Level

United Kingdom

£530.40

Australia

AUS$1100.40

Singapura

B$1108.80

 

 

Ijazah Pertama

United Kingdom

£583.30

Australia

AUS$1210.80

Singapura

B$1219.20

 

Ijazah Sarjana Termasuk bagi yang mengikuti tahun ke-4

(Double Degree program)

United Kingdom

£664.68

Australia

AUS$1377.60

Singapura

B$1386.00

         

          Kadar elaun sara hidup untuk dikaji 3 tahun.

 

 

v      Elaun Perjalanan (Sebulan)

 

Elaun perjalanan akan diberi termasuk masa cuti sekolah. Kadar pembayarannya mengikut skim yang diikuti di mana seseorang penuntut itu ditempatkan.

 

   

TEMPAT

KADAR

   

United Kingdom

£50.51

   

Australia

AUS$126.00

   

Singapura

B$69.60


 

Kadar Elaun perjalanan untuk dikaji setiap 5 tahun.

 

 

v      Elaun Buku (Setahun Pengajian)

 

Kadar pembayaran elaun ini mengikut skim yang diikuti serta di mana seseorang penuntut itu ditempatkan.

 

 

TAHAP KURSUS

TEMPAT

KADAR

 

 

“A” Level

United Kingdom

£296.00

Australia

AUS$714.00

Singapura

B$980.00

 

 

Ijazah Pertama

United Kingdom

£326.00

Australia

AUS$782.00

Singapura

B$1078.00

 

Ijazah Sarjana Termasuk bagi yang mengikuti tahun ke-4

(Double Degree program)

United Kingdom

£370.00

Australia

AUS$894.00

Singapura

B$1226.00

 

 

v      Elaun Pakaian (Sebulan)

 

          Penuntut Baru

 

Kadar pembayaran elaun untuk sekali sahaja bagi penuntut yang baru dianugerahkan biasiswa pada tahun pertama.

 

TEMPAT

KADAR

United Kingdom

£188.00

Australia

AUS$404.00

Singapura

B$358.00

 

 

          Elaun Berikutnya (Setiap Tahun)

 

TEMPAT

KADAR

United Kingdom

£94.00

Australia

AUS$202.00

Singapura

B$179.00

 

 

v      Elaun ‘Setting’ Khas Bagi Penuntut Baru (Sekali sahaja)

 

Elaun ini diberikan khas untuk penuntut yang baru dianugerahkan biasiswa pada tahun pertama sahaja.

 

TEMPAT

KADAR

United Kingdom

£106.00

Australia

AUS$98.00

Singapura

B$221.00

 

 

v      Elaun Lawatan Pendidikan (Sekali sahaja)

         

Elaun ini diberi sebagai bonus apabila berjaya memperolehi kelulusan yang ditetapkan iaitu bagi kemudahan melawat tempat-tempat yang berkaitan dengan pelajaran.

 

Elaun ini boleh diambil sama ada selepas menamatkan ijazah pertama atau selepas ijazah kedua.

 

Elaun ini akan dibayar setelah disahkan dengan resit perjalanan dan tempat tinggal. Kadar pembayarannya mengikuti negeri di mana seorang penuntut itu ditempatkan.

 

TEMPAT

KADAR

United Kingdom

£95.00

Australia

AUS$204.00

Singapura

B$200.00

 

 

v      Elaun Alat-Alat Pembelajaran (Kadar Maksimum setahun pengajian)

 

Elaun ini untuk menambah keupayaan penuntut bagi mendapatkan alat-alat pembelajaran yang disahkan keperluannya oleh pusat pengajian masing-masing sama ada bersifat ‘one-off’, bagi setiap tahun atau mengikut keperluan di sepanjang kursus. Elaun ini hanya diberi di atas tuntutan dengan salinan resit asal membeli alat-alat berkenaan. Kadar pembayaran mengikut tingkatan kursus yang diambil atau tingkatan yang setaraf dengannya dan negeri seorang penuntut itu ditempatkan.

 

 

TAHAP KURSUS

TEMPAT

KADAR

 

“A” Level

United Kingdom

£88.00

Australia

AUS$161.00

Singapura

B$150.00

 Ijazah Pertama

United Kingdom

£123.00

Australia

AUS$225.00

Singapura

B$210.00

Ijazah Sarjana Termasuk bagi yang mengikuti tahun ke-4

(Double Degree program)

United Kingdom

£176.00

Australia

AUS$322.00

Singapura

B$300.00

 

 

 

v      Elaun Projek / Disertation / Thesis (Kadar Maksimum setahun)

 

         Tuntutan perbelanjaan membuat Projek, Disertation atau Thesis boleh   dituntut dengan menyertakan resit-resit asal dan salinan
         persuratan universiti mengenai Projek / Disertation / Thesis berkenaan. Kadar pembayaran elaun ini mengikut tingkatan kursus
         yang diambil atau tingkatan yang setaraf dengannnya dan negeri di mana seseorang penuntut itu ditempatkan.

 

 

 

TAHAP KURSUS

TEMPAT

KADAR

Ijazah Pertama

United Kingdom

£110.00

Australia

AUS$206.00

Singapura

B$150.00

Ijazah Sarjana Termasuk bagi yang mengikuti tahun ke-4

(Double Degree program)

United Kingdom

£220.00

Australia

AUS$413.00

Singapura

B$300.00

 

 

v      Elaun bagi rawatan gigi dan kaca mata

         

          Rawatan Gigi

 

v     Penuntut adalah dinasihatkan supaya mendapatkan rawatan gigi di Rumah Sakit Kerajaan Negara Brunei Darussalam sebelum bertolak ke Negara tempat berkursus atau semasa percutian di tanahair. Rawatan yang terpaksa dilakukan di luar negeri secara bayaran akan dibayar mengikut kadar maksima seperti di berikut:-

 

 

TEMPAT

KADAR

United Kingdom

£146.00

Australia

AUS$271.00

Singapura

B$328.00

 

 

v      Elaun Kaca Mata

         

        Elaun Kaca Mata hanya akan layak dibayar tertakluk kepada keperluan dan pengesahan doktor dan sekali sahaja sepanjang
        tempoh penganugerahan Biasiswa dan kadar pembayarannya mengikut negara di mana seorang penuntut itu ditempatkan.

 

 

TEMPAT

KADAR

United Kingdom

£66.00

Australia

AUS$122.00

Singapura

B$150.00

 

 

 

v      Pemberian komputer ‘laptop’

 

Pelajar yang berjaya dianugerahkan Biasiswa Perkhidmatan Pentadbiran Brunei Darussalam (BPPB) akan diberikan sebuah komputer ‘laptop’ bagi kegunaan pembelajaran.

 

 

v      Perkhidmatan dengan Kerajaan

 

          Pelajar yang berjaya menamatkan kursus di bawah biasiswa ini akan dipertimbangkan perkhidmatannya dikira awal dari tarikh
          lantikan sebenarnya ke dalam perkhidmatan awam.

 

         Pertimbangan ini termasuk tempoh perkhidmatan yang akan diberikan tertakluk kepada tahap pencapaian dan penanda-
         arasan lain yang bersesuaian.

 

 

v      Pengiriman barang-barang persendirian

 

Setiap penuntut akan dibenarkan menghantar barang-barang persendirian melalui kapal laut atas perbelanjaan Kerajaan tidak melebihi 1.13 meter padu (40 kaki padu) bekas peti (trunk) yang diperuntukkan bagi keseluruhan tempoh biasiswa.

 

 

v      Lantikan industri

 

Bagi yang mengikuti latihan industri di luar kawasan pengajiannya, sewa tempat tinggal di tempat menjalani latihan akan dibayar jika dikehendaki juga membayar sewa di tempat ditanggung oleh Kerajaan.

 

 

v      Tambang Perjalanan

 

Penuntut yang baru dianugerahkan biasiswa boleh menghadapkan tuntutan tambang perjalanan dari lapangan terbang ke tempat penginapan sementara ke tempat pengajian.

 

Penuntut yang balik bercuti atas perbelanjaan Kerajaan (‘biennal leave’ kecuali bagi Singapura) boleh menghadapkan tuntutan tambang perjalanan pergi dan balik di antara tempat pengajian dan lapangan terbang.

 

 

v      Tambang Penerbangan

 

Penuntut adalah berhak untuk mendapatkan kemudahan penerbangan seperti berikut:-

 

          (a)  Di awal penganugerahan biasiswa ke negara tempat berkursus;

 

          (b)  Setelah tamat pengajian balik ke Negara Brunei Darussalam;

 

          (c) 2 tahun sekali dari tarikh dianugerahkan Dermasiswa –

     2 hala pergi/balik bagi penuntut di Singapura sekali setahun;

 

          (d) Penuntut yang digantung/ditamatkan biasiswa –
               1 hala ke Negara Brunei Darussalam.

 

 

 

 

 

 

 

KETERANGAN LANJUT MENGENAI DENGAN BIASISWA

 

Sila Hubungi:

 

Bahagian Pengurusan Biasiswa

Kementerian Pendidikan

Lapangan Terbang Lama Berakas

Bandar Seri Begawan

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 

 

Telefon : 2380701 / 2381133

 

e-mel : scholarship@moe.edu.bn

 

 

 

 

 

KETERANGAN LANJUT MENGENAI DENGAN KURSUS DAN UNIVERSITI

 

 

Sila Layari Laman Web:  www.spa.gov.bn

 

 

Bahagian Latihan Dalam Perkhidmatan

Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

Jabatan Perdana Menteri

Lapangan Terbang Lama Berakas

Bandar Seri Begawan

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 

Telefon : 2381961 ext. 683

 

Faks : 2384392

 

e-mel : bldp.spa@spa.gov.bn

 

        

 

Kembali < Laman Web SPA