Suruhanjaya Perkhidmatan Awam - Struktur Organisasi

Home Government Ministries & Department About Brunei On-Line News Important Contacts

 

           Laman Utama>Struktur Organisasi

 

STRUKTUR ORGANISASI

 

 

Struktur Organisasi

Badan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam adalah dibantu oleh seorang Setiausaha dan seramai 153 orang pegawai-pegawai dan kakitangan-kakitangan yang berkhidmat di Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Dengan kata lain, pegawai dan kakitangan Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam adalah bertindak sebagai urusetia kepada Badan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan Jawatankuasa Meneliti dan Mempertimbangkan Latihan Dalam Perkhidmatan.

Bermula pada 1hb Januari, 1997, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi perubahan struktur organisasi (Personnel) SPA yang baru.

 


 

Kembali         

 

 

Copyright 2010 Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. All Rights Reserved.

|| Laman Utama | Latar Belakang & Objektif | Struktur Organisasi | Bahagian & Fungsi Utama | Pengambilan Pekerjaan ||

|| Tekad Pemedulian Orang Ramai | Maklumat Semasa | Hubungi Kami | Maklum Balas | Arkib | Cari ||