Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Pengiklanan Dan Pemilihan

Menerima permohonan-permohonan pengisian jawatan-jawatan di Jabatan-jabatan dan Kementerian Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. 

Melaksanakan proses pengiklanan, perakuan dan ujian bagi pemohon-pemohon. 

Fungsi utama:

1. Memproses permohonan-permohonan untuk jawatan-jawatan kosong diiklankan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam.

2. Memproses jawatan-jawatan yang diiklankan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam selepas tarikh tutup iklan; Mengenalpasti dan seterusnya
     memperakukan (shortlist) pemohon-pemohon yang memenuhi syarat Skim Perkhidmatan iklan jawatan untuk dipanggil untuk ujian / temu duga

3. Melaksanakan ujian secara berkomputer bagi menyenerai pendek calon-calon untuk menjalani sesi temu duga