JAWATAN-JAWATAN KOSONG DALAM PERKHIDMATAN AWAM

                                  DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM               

                                  (TARIKH TUTUP : 21 MAC 2007)

                             BILANGAN IKLAN: 09/02/07 (SPA/BMI)

 

 

 

 

NO

NAMA JAWATAN

TEMPAT MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN

 

PT1

PENYELIA PERKHIDMATAN PEMBASMIAN KUMAN

JABATAN PERKHIDMATAN PERUBATAN

M 11 ($1,920-$3,250 SEBULAN)

 

PT1 –PT5

&

CARA PERMOHONAN

 

 

 

PT2

KERANI SULIT

JABATAN-JABATAN KERAJAAN

C.1-2 EB.3 ($1,280 - $2,270 SEBULAN)

 

PT3

PENOLONG KERANI SULIT

JABATAN-JABATAN KERAJAAN

D.3 EB.4-5 ($900 - $1,625 SEBULAN)

 

PT4

MEKANIK TINGKAT KHAS

JABATAN-JABATAN KERAJAAN

D.2 EB.3-4 ($650 - $1,465 SEBULAN)

 

PT5

MEKANIK TINGKAT 1

JABATAN-JABATAN KERAJAAN

E.2-3 EB.4 ($590 - $875 SEBULAN)

 

   LK6

PEMANDU /OB JURUTEMALI

DI JABATAN RADIO TELEVISYEN BRUNEI

D.2 EB.3-4 ($650- $1, 125 SEBULAN)

LK6 - LK7

&

CARA PERMOHONAN

 

LK7

PENGAWAS KENDERAAN TINGKAT I

DI JABATAN ADAT ISTIADAT NEGARA

D.3 EB.4 ($650- $1, 125 SEBULAN) 

  LK8

PEGAWAI PENGUATKUASA

DI JABATAN BANDARAN TUTONG

C.2 EB.3 ($1,450 – $2,270 SEBULAN)

LK8

&

CARA PERMOHONAN

  GH9

JURUTEKNOLOGI MAKMAL

JABATAN PERKHIDMATAN PERUBATAN

KEMENTERIAN KESIHATAN

M.11 (BAHAGIAN II)              

Ijazah Lulus:  $111.30 SEHARI

Ijazah Kepujian: $119.50 SEHARI

Ijazah Sarjana: $127.70 SEHARI

GH9

&

CARA PERMOHONAN

 

 

                                                                                                          << Kembali Ke Maklumat Semasa

                                      

<< Kembali Ke Maklumat Semasa

 

 

 

 

    PT1.

PENYELIA PERKHIDMATAN PEMBASMIAN KUMAN

JABATAN PERKHIDMATAN PERUBATAN

M 11 ($1,920-$3,250 SEBULAN)

 

  KELAYAKAN MINIMUM:      

 

  a)     i)       Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Sains.

 

ATAU

 

ii)     Berkhidmat di Kementerian Kesihatan dalam jawatan bersesuaian dalam tanggagaji M.9

       atau dalam tanggagaji C.3 tidak kurang dari 5 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

  b)   Mempunyai pengalaman dalam bidang Perubatan atau Kesihatan adalah kelebihan.

 

 

  TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

  1.   Bertanggungjawab kepada Penguasa Perubatan dalam mengendalikan Pentadbiran di Bahagian

       CSSD pada keseluruhannya.

 

  2.  Mengawasi, merancang dan membuat persediaan kepada perkakas (mesin-mesin autoclave,

       instruments dan lain-lain) yang digunakan dan alat-alat perkakas ini sentiasa terpelihara dan dalam

       keadaan baik, kemas dan boleh digunakan bila-bila masa dikendaki.

 

  3.  Menyediakan perangkaan kakitangan CSSD dan menyediakan anggaran belanjawan tahunan

       untuk keseluruhan perkhidmatan CSSD.

 

  4.  Berhubung rapat dengan pengguna (Pakar-Pakar Pegawai Perubatan, Pegawai Jururawat dan

       lain-lain kakitangan) dalam meningkatkan mutu barang-barang yang disediakan.

 

  5.  Bersedia menjadi penasihat dan pengerusi kepada kakitangan CSSD.

 

  6.  Menyediakan dan menghadapkan penilaian prestasi kakitangan yang dibawah jagaanya.

 

  7.  Bersedia menerima arahan dan tanggungjawab untuk mengendalikan projek-projek dan tugas-tugas l

       lain yang tertentu yang diarahkan dari masa kesemasa

 

<< Atas      

 

 

   PT2.

KERANI SULIT

JABATAN-JABATAN KERAJAAN

C.1-2 EB.3 ($1,280 - $2,270 SEBULAN)

 

  KELAYAKAN MINIMUM:      

 

  a)   Kelulusan Private Secretary’s Diploma atau Certificate yang diiktiraf.

 

ATAU

 

  b)  BDTVEC/BTEC Diploma Kebangsaan Peringkat Biasa (ND) dalam bidang Secrectarial Studies yang

       dikeluarkan oleh Maktab Teknik Saiful Rijal dan lulus trengkas dengan kepantasan sekurang-kurangnya

       100 p.s.m dan menaip dengan kepantasan 45 p.s.m

 

ATAU

 

  c)  i)   Berkhidmat dengan Kerajaan sebagai Penolong Kerani Sulit tidak kurang dari 3 tahun atau

            jawatan bersesuaian dalam Bahagian IV tidak kurang dari 5 tahun;  DAN

 

ii)  Mempunyai Sijil Trengkas dengan kepantasan 80 – 100 p.s.m dan Sijil Menaip dengan

     kepantasan 45 p.s.m atau mempunyai Sijil Trengkas dan Menaip di Peringkat Menengah yang

     dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Brunei dan lain-lain Lembaga Peperiksaan.

 

  d)     Boleh mencatat trengkas dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris adalah kelebihan.

 

 

  TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 

  1.   Urusetia dalam tugas-tugas kerahsiaan dalam perlaksanaan dokumen/persuratan dan fail bertaraf

        ‘sulit’ (termasuk penyediaan dan penyimpanan persuratan, dokumen dan fail).

 

  2.   Menerima persuratan bertaraf sulit/terhad/rahsia dan mengklasifikasikan tindakan seterusnya menurut

        taraf tertentu.

 

  3.   Mengatur/menyusun jadual mesyuarat dan perjumpaan bagi pihak Ketua.

 

 

 

<< Atas     

 

 

    PT3.

PENOLONG KERANI SULIT

JABATAN-JABATAN KERAJAAN

D.3 EB.4-5 ($900 - $1,625 SEBULAN)

 

   KELAYAKAN MINIMUM:      

 

  a)    BDTVEC/BTEC Diploma Kebangsaan Peringkat Biasa (ND) dalam bidang Secretarial Studies yang

         dikeluarkan oleh Maktab Teknik Sultan Saiful Rijal.

 

ATAU

 

  b)  i)  4 Kepujian/Kredit mata pelajaran Sijil Am Pelajaran Brunei Peringkat Biasa atau kelulusan

           sebanding termasuk mata pelajaran Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Bahasa

           Inggeris adalah keutamaan;

 

DAN

 

ii)   Mempunyai Sijil Trengkas dengan kepantasan 80 p.s.m dan Sijil Menaip dengan kepantasan

      40 p.s.m atau mempunyai Sijil Trengkas dan Menaip di Peringkat Menengah yang dikeluarkan

      oleh Lembaga Peperiksaan Brunei dan lain-lain Lembaga Peperiksaan.

 

ATAU

 

  c)   i)   1 Kepujian/Kredit mata pelajaran Sijil Am Pelajaran Brunei Peringkat Biasa atau kelulusan sebanding;

 

DAN

 

ii)   Berkhidmat dengan Kerajaan dalam jawatan bersesuaian dalam Bahagian IV tidak kurang dari

      3 tahun;

 

DAN

 

iii)   Mempunyai Sijil Trengkas dengan kepantasan 80 p.s.m dan Sijil Menaip dengan kepantasan

      40 p.s.m atau mempunyai Sijil Trengkas dan Menaip di Peringkat Menengah yang dikeluarkan

      oleh Lembaga Peperiksaan Brunei dan lain-lain Lembaga Peperiksaan.

 

  d)   Boleh mencatat trengkas dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris adalah kelebihan.

 

 

   TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 

  1.   Urusetia dalam tugas-tugas kerahsiaan dalam perlaksanaan dokumen/persuratan dan fail bertaraf

        ‘sulit’ (termasuk penyediaan dan penyimpanan persuratan, dokumen dan fail).

 

  2.  Menerima persuratan bertaraf sulit/terhad/rahsia dan mengklasifikasikan tindakan seterusnya menurut

       taraf tertentu.

 

  3.  Mengatur/menyusun jadual mesyuarat dan perjumpaan bagi pihak Ketua.

 

 

<< Atas      

 

 

    PT4.

MEKANIK TINGKAT KHAS

JABATAN-JABATAN KERAJAAN

D.2 EB.3-4 ($650 - $1,465 SEBULAN)

 

   KELAYAKAN MINIMUM:      

 

  a)   i)  4 Kepujian/Kredit  mata pelajaran  Sijil Am Pelajaran Brunei Peringkat Biasa atau kelulusan sebanding.

 

 Kelulusan lebih tinggi adalah kelebihan.

 

ATAU

 

ii)    BDTVEC/BTEC National Trade Certificate Grade 2 (NTC2) atau kelulusan sebanding dalam bidang

       Mekanik Kenderaan Bermotor / Kejuruteraan Badan Kenderaan atau bidang bersesuaian.

 

ATAU

 

iii)   Berkhidmat dengan Kerajaan sebagai Mekanik atau Tradesman Tingkat I atau jawatan bersesuaian

      dalam bidang berkaitan dalam tanggagaji E.1 tidak kurang dari 7 tahun.

 

   b)       Mempunyai lesen memandu kelas 3.

 

   c)       Berpengalaman dalam bidang kerja penyenggaraan dan pemeliharaan kenderaan dan jentera

            berat dan ringan adalah kelebihan.

 

 

  TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

  1.  Melaporkan diri kepada Ketua dalam hal-hal kerja penyenggaraan dan pemeliharaan jentera Jabatan.

 

  2.  Memelihara, memperbaiki dan menjaga keselamatan jentera Jabatan.

 

  3.  Mempastikan setiap kelengkapan kerja dan alat ganti dalam keadaan memuaskan.

 

  4.  Menghadapkan laporan-laporan kerosakan bila diperlukan.

 

  5.  Memastikan kebersihan kawasan kerja.

 

<< Atas      

 

 

 

    PT5.

MEKANIK TINGKAT 1

JABATAN-JABATAN KERAJAAN

E.2-3 EB.4 ($590 - $875 SEBULAN)

 

   KELAYAKAN MINIMUM:      

 

   a)   i)   Penilaian Menengah Bawah (PMB) atau kelulusan sebanding.

 

  Kelulusan lebih tinggi adalah kelebihan.

 

ATAU

 

ii)   BDTVEC/BTEC National Trade Certificate Grade 3 (NTC3) atau kelulusan sebanding dalam bidang

      Mekanik Kenderaan Bermotor / Kejuruteraan Badan Kenderaan atau bidang bersesuaian.

 

ATAU

 

iii)   Berkhidmat dengan Kerajaan sebagai Mekanik Tingkat II atau jawatan bersesuaian dalam

      bidang berkaitan dalam tanggagaji F.3 tidak kurang dari 3 tahun atau dalam tanggagaji F.1

      tidak kurang dari 5 tahun.

 

   b)      Mempunyai lesen memandu kelas 3.

 

  c)      Berpengalaman dalam bidang kerja penyenggaraan dan pemeliharaan injin motorsangkut /

          kenderaan / jentera berat dan ringan adalah kelebihan.

 

 

   TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

  1.    Melaporkan diri kepada Ketua dalam hal-hal kerja penyenggaraan dan pemeliharaan kenderaan/

        jentera Jabatan.

 

  2.   Membantu Ketua dalam memelihara, memperbaiki dan menjaga keselamatan kenderaan/jentera

        Jabatan.

 

  3.   Mempastikan setiap kelengkapan kerja dan alat ganti dalam keadaan memuaskan.

 

  4.   Memastikan kebersihan kawasan kerja.

 

  5.   Menjalankan arahan Ketua dari semasa ke semasa.

 

 

<< Atas      

 

 

 

  LK6.

PEMANDU /OB JURUTEMALI

DI JABATAN RADIO TELEVISYEN BRUNEI

D.2 EB.3-4 ($650- $1, 125 SEBULAN) 

 

   KELAYAKAN MINIMUM:      

 

  a)  i)  4 Kepujian/Kredit mata pelajaran Sijil Am Pelajaran Brunei Peringkat Biasa atau kelulusan sebanding.

 

Kelulusan lebih tinggi merupakan kelebihan.

 

ATAU

 

ii)    Berkhidmat dengan Kerajaan dalam jawatan bersesuaian dalam tanggagaji E.1 tidak kurang dari

       7 tahun atau dalam tanggagaji F.1 tidak kurang dari 10 tahun.

 

   b)   Mempunyai lesen memandu Kelas 5 yang sah dan rekod memandu yang bersih.

 

   Keutamaan akan diberi kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman memandu kenderaan

   berat tidak kurang dari 3 tahun.

 

   Calon-calon yang tidak mempunyai lesen memandu Kelas 5, dibolehkan memohon dan sekiranya

   berjaya calon-calon adalah dimestikan mengambil dan lulus lesen memandu Kelas 5 secara

   persendirian semasa tempoh percubaan jawatan tersebut.

 

   c)   Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

 

  TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

  1.     Memandu kenderaan OB RTB seberat hingga 12 tan dan termasuk Bilik Kawalan Warna Bergerak

          dan Pelan-Pelan EPL Hydrolik.

 

  2.     Bertugas ke atas Pelantar-Pelantar EPL di lokasi-lokasi Siaran Luar.

 

  3.   Membuat semua aspek operasi Siaran Luar TV termasuk pemasangan kabel, mengangkut

        kelengkapan teknikal, membina pelantar-pelantar sementara dan memberikan bantuan

        semasa pemasangan dan pembukaan semua alat-alat, menjalankan tugas latihan, rakaman dan

        siaran langsung seperti yang diarahkan oleh Pegawai-Pegawai Kanan Siaran Luar.

 

  4.   Menjaga keselamatan perkakas Unit Siaran Luar di waktu malam lokasi Siaran Luar.

 

  5.   Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh pegawai atasan dari semasa ke semasa.

 

 

<< Atas     

 

 

          

 LK7.

PENGAWAS KENDERAAN TINGKAT I

DI JABATAN ADAT ISTIADAT NEGARA

D.3 EB.4 ($650- $1, 125 SEBULAN)

 

 

  KELAYAKAN MINIMUM:      

 

  a)     Berumur tidak lebih dari 45 tahun.

 

  b)   i)   BDTVEC/BTEC Sijil Kebangsaan Peringkat Biasa (NC) atau kelulusan sebanding dalam bidang

             Automobile atau bidang berkaitan.

 

 Kelulusan lebih tinggi dalam bidang sama adalah kelebihan.

 

ATAU

 

ii)    Berkhidmat dengan Kerajaan dalam jawatan bersesuaian dalam tanggagaji D.1 tidak kurang dari

       3 tahun atau dalam tanggagaji E.1/E.2 tidak kurang dari 7 tahun.

 

   c)      Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

 

 

  TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

  1.  Menjadi Ketua bagi kakitangan dalam kerjaya yang berkaitan dengan kenderaan.

 

  2.  Mengawal serta bertanggungjawab bagi kerja-kerja penyelenggara, pemeliharaan dan membaiki

       kenderaan.

 

  3.   Bertanggungjawab atas keselamatan kakitangan dibawah jagaannya, keselamatan kerja dan

       alat-alat mesin.

 

<< Atas      

 

 

 

    LK8.

PEGAWAI PENGUATKUASA

DI JABATAN BANDARAN TUTONG

C.2 EB.3 ($1,450 – $2,270 SEBULAN)

 

   KELAYAKAN MINIMUM:      

 

  a) i)  BDTVEC/BTEC Sijil Tertinggi Kebangsaan (HNC) atau kelulusan sebanding dalam bidang bersesuaian.

                                                                                         

          Kelulusan lebih tinggi merupakan kelebihan.

 

ATAU

 

ii)   Berkhidmat dengan Kerajaan dalam jawatan bersesuaian dalam tanggagaji D.3 tidak kurang dari

      5 tahun atau dalam tanggagaji D.1 tidak kurang dari 7 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

   b)   Mempunyai kebolehan membuat laporan lisan atau bertulis.

 

   c)   Mempunyai lesen memandu kelas 3 yang sah dan mempunyai lesen memandu kelas 1 adalah

        kelebihan.

 

 

   TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

   1.  Menjadi Pegawai Penguatkuasa Undang-Undang dan seterusnya melaksanakan kerja-kerja

        pendakwaan.

 

  2.   Membuat pemeriksaan ke tempat-tempat perniagaan dan tempat-tempat awam untuk perlaksanaan

        tugas-tugas Penguatkuasaan Undang-Undang dan seterusnya menyediakan laporan mengenainya.

 

<< Atas      

 

 

 

 

    GH9.

JURUTEKNOLOGI MAKMAL

JABATAN PERKHIDMATAN PERUBATAN

KEMENTERIAN KESIHATAN

M.11 (BAHAGIAN II)              

Ijazah Lulus:  $111.30 SEHARI

Ijazah Kepujian: $119.50 SEHARI

Ijazah Sarjana: $127.70 SEHARI

 

   KELAYAKAN MINIMUM :     

 

   a)  Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Sains Makmal Perubatan, Biomedical Science / Biotechnology /

        Biological Science / Microbiology / Biochemistry / Histology / Cytology /  Virology / Immunology / Pharmacy /

        Forensic dan Food Science atau bidang bersesuaian.

 

  Kelulusan lebih tinggi dalam bidang sama adalah kelebihan.

 

   TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

  1.   Bertanggunjawab dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan ujian diagnostik

       melalui pemeriksaan makmal dan apa-apa saja tugas yang diarahkan atau dipertanggungjawabkan

       oleh Ketua Pegawai Saintifik.

 

  2.  Mempastikan kesempurnaan kajian makmal dengan mengawasi pengawalan mutu kajian makmal

       yang dikendalikan.

 

  3.  Membantu memperbaharui atau memperbaiki atau memperkenalkan kajian makmal yang tertentu.

 

  4.  Membantu mengendalikan latihan atau mengadakan seminar/kursus ulangkaji bagi kakitangan

       Makmal, Jururawat, Merinyu Kesihatan serta penuntut-penuntut yang sedang menjalani latihan

       penempatan di bahagian makmal berkenaan.

 

  5.  Menyediakan laporan sulit/prestasi kerja bagi kakitangan bawahan.

 

 

<< Atas     

 

 

 

 

TEMPAT MENGHANTAR

BORANG PERMOHONAN

 BAGI BILANGAN

PT1 DAN PT5:

 

 

 PENYAMBUT TETAMU TINGKAT 1

PEJABAT SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

BANGUNAN SPA, LAPANGAN TERBANG LAMA

BERAKAS BB3510

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

TEL NO: 2381961/2383455

 

 

 

TEMPAT MENDAPATKAN

BORANG JPM1 ATAU JPM2

DAN MENGHANTAR

BORANG PERMOHONAN

BAGI BILANGAN

LK6 DAN LK7:

 

 

 

URUSETIA LEMBAGA KAKITANGAN

JABATAN PERDANA MENTERI

BANGUNAN SEKRETARIAT, JALAN ELIZABETH 2

BANDAR SERI BEGAWAN BS8610

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 

TEMPAT MENGHANTAR

BORANG PERMOHONAN

BAGI BILANGAN

LK8:

 

 

URUSETIA LEMBAGA KAKITANGAN

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

TINGKAT 1, BANGUNAN SEKRETARIAT

BANDAR SERI BEGAWAN, BS8610

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 

 

TEMPAT MENGHANTAR

BORANG PERMOHONAN

BAGI BILANGAN

GH9 :

 

URUSETIA LEMBAGA KAKITANGAN

TINGKAT 1, KEMENTERIAN KESIHATAN

COMMONWEALTH DRIVE, JALAN MENTERI BESAR

BANDAR SERI BEGAWAN, BB3910

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM