IKLAN JAWATAN - JAWATAN KOSONG

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 

JAWATAN-JAWATAN KOSONG DALAM PERKHIDMATAN AWAM

DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

IKLAN PERATURAN 38(B)

 

DIBUKAKAN KEPADA PEGAWAI DAN KAKITANGAN

KEMENTERIAN/JABATAN YANG DISEBUTKAN SAHAJA

 

 

 

SILA DAPATKAN MAKLUMAT DARIPADA KEMENTERIAN/JABATAN MASING-MASING

 

Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam telah mengeluarkan SURAT PEMBERITAHUAN

 mengenai jawatan berikut:-

 

 

BIL

JAWATAN

KEMENTERIAN / JABATAN

BILANGAN IKLAN

TARIKH TUTUP IKLAN

TEMPAT MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN

1

KETUA PEGAWAI SAINTIFIK (KIMIA HAYAT)
(M.15)

Tugas dan Tanggungjawab

JABATAN PERKHIDMATAN MAKMAL

KEMENTERIAN KESIHATAN

18/2011

21 MEI 2011

1 HINGGA 7

&

CARA PERMOH0NAN

2

PEGAWAI SAINTIFIK KANAN (KAJI KUMAN)
(M.14-15)

Tugas dan Tanggungjawab

JABATAN PERKHIDMATAN MAKMAL

KEMENTERIAN KESIHATAN

3

PELAWAT KANAN KESIHATAN BATUK KERING
(M.12)

Tugas dan Tanggungjawab

JABATAN PERKHIDMATAN KESIHATAN

KEMENTERIAN KESIHATAN

4

KETUA MERINYU KESIHATAN
(C.4 EB.5)

Tugas dan Tanggungjawab

JABATAN PERKHIDMATAN KESIHATAN

KEMENTERIAN KESIHATAN

5

JURUTEKNIK MAKMAL KANAN
(M.8 EB.9)

Tugas dan Tanggungjawab

KEMENTERIAN KESIHATAN

6

PEMBANTU JURURAWAT KANAN
(M.7-8 EB.9)

Tugas dan Tanggungjawab

JABATAN PERKHIDMATAN KEJURURAWATAN

KEMENTERIAN KESIHATAN

7

PEMBANTU KESIHATAN KANAN
(C.1 EB.2)

Tugas dan Tanggungjawab

JABATAN PERKHIDMATAN KESIHATAN

KEMENTERIAN KESIHATAN

 

 

<< Kembali Ke Maklumat Semasa

 

1

KETUA PEGAWAI SAINTIFIK (KIMIA HAYAT)

JABATAN PERKHIDMATAN MAKMAL

KEMENTERIAN KESIHATAN

M.15 ($3,890 - $4,220 SEBULAN)

KEKOSONGAN = SATU (1)

 


KELAYAKAN MINIMUM:

 

    1.      a.        i.    Ijazah Sarjana Muda atau sebanding dalam bidang Makmal Klinikal atau bidang bersesuaian.

 

 1. Sedang berkhidmat di Kementerian Kesihatan sebagai Pegawai Saintifik atau jawatan sebanding dalam tangggagaji M.14 / M.13 atau tanggagaji sebanding tidak kurang dari 5 tahun.

 

ATAU

 

 1. Bagi yang tidak mempunyai Ijazah, hendaklah sedang berkhidmat dengan Kerajaan dalam jawatan bersesuaian dalam bidang sains dalam tanggagaji M.11 atau tanggagaji sebanding tidak kurang dari 8 tahun.

 1. Lulus Peperiksaan Perkhidmatan Awam berikut:

 1. Peperiksaan Jabatan (jika ada);

 2. Peraturan Am 1961 dan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan;

 3. Peraturan-Peraturan Kewangan.

 1. Mempunyai laporan penilaian prestasi di tahap sekurang-kurangnya SANGAT BAIK bagi tempoh 3 tahun kebelakangan.  

 

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KETUA PEGAWAI SAINTIFIK (KIMIA HAYAT): 

 1. Mengetuai satu bahagian makmal dan bertanggungjawab dalam mentadbir dan mengurus kakitangan di bawah jagaan.
   

 2. Menyediakan rancangan belanjawan tahunan bagi peralatan, consumables dan kakitangan di bawah jagaan.
   

 3. Bertanggungjawab bagi kesempurnaan dan mutu ujian makmal dengan mengawasi mutu (quality) ujian makmal.
   

 4. Bertanggungjawab bagi memastikan kaedah ujian yang digunakan mengikuti Piawaian Antarabangsa, semasa serta diikuti oleh kakitangan bawahan.
   

 5. Bertanggungjawab bagi mempertingkatkan dan memperbaiki perkhidmatan makmal dengan teknologi yang terkini dan bersesuaian dari semasa ke semasa.
   

 6. Bertanggungjawab bagi menyediakan program latihan dan kursus ulangkaji bagi kakitangan bawahan.
   

 7. Bertanggungjawab bagi menyediakan program latihan penempatan bagi pegawai-pegawai serta penuntut-penuntut.
   

 8. Bersedia menjalankan apa jua tugas-tugas wajar yang diarahkan oleh Pengarah Perkhidmatan Makmal.

 

  << Atas

2

PEGAWAI SAINTIFIK KANAN (KAJI KUMAN)

JABATAN PERKHIDMATAN MAKMAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

M.14-15 ($3,260 - $4,220 SEBULAN)

KEKOSONGAN = DUA (2)

 


KELAYAKAN MINIMUM:

 1. Ijazah Sarjana Muda atau sebanding dalam bidang Makmal Klinikal atau bidang bersesuaian.
   

 2. Sedang berkhidmat di Kementerian Kesihatan sebagai Pegawai Saintifik atau jawatan sebanding dalam tangggagaji M.13 tidak kurang dari 5 tahun.
   

 3. Mempunyai laporan penilaian prestasi di tahap sekurang-kurangnya SANGAT BAIK bagi tempoh 3 tahun kebelakangan.

 

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI SAINTIFIK KANAN (KAJI KUMAN): 

 1. Mengetuai satu bahagian makmal dan bertanggungjawab dalam mentadbir dan mengurus kakitangan di bawah jagaan.
   

 2. Menyediakan rancangan belanjawan tahunan bagi peralatan, consumables dan kakitangan di bawah jagaan.
   

 3. Memastikan barang-barang keperluan makmal di bawah jagaan mencukupi bagi ujian makmal harian.
   

 4. Memantau kesempurnaan dan mutu ujian makmal serta memperkenalkan, menilai dan memperbaiki ujian makmal di bawah jagaan.
   

 5. Memastikan kaedah ujian yang digunakan mengikuti Piawaian Antarabangsa, semasa serta diikuti oleh kakitangan bawahan.
   

 6. Mempertingkatkan dan memperbaiki perkhidmatan makmal dengan teknologi yang terkini dan bersesuaian dari semasa ke semasa.
   

 7. Menyediakan program latihan dan kursus ulangkaji bagi kakitangan bawahan.
   

 8. Menyediakan program latihan penempatan bagi pegawai-pegawai serta penuntut-penuntut.
   

 9. Bersedia menjalankan apa jua tugas-tugas wajar yang diarahkan oleh Pegarah Pelrhidmatan Makmal dan pegawai atasan.

 

 << Atas

3

PELAWAT KANAN KESIHATAN BATUK KERING

JABATAN PERKHIDMATAN KESIHATAN

KEMENTERIAN KESIHATAN

M.12 ($2,840 - $3,700 SEBULAN)

KEKOSONGAN = SATU (1)

 


KELAYAKAN MINIMUM:  

 

   1.            a.      Ijazah Sarjana Muda atau sebanding dalam bidang Kejururawatan  atau bidang bersesuaian dan mempunyai pengalaman tidak
                     kurang dari 3 tahun dalam bidang Kemasyarakatan Kesihatan / Kesihatan Awam.

 

ATAU

 

 1. Sedang berkhidmat dengan Kerajaan sebagai Pelawat Kesihatan Batuk Kering atau dalam jawatan bersesuaian dalam tanggagaji M.11 atau tanggagaji sebanding tidak kurang dari 5 tahun.

 

ATAU

 

 1. Sedang berkhidmat dengan Kerajaan dalam jawatan bersesuaian dalam tanggagaji M.11 atau tanggagaji sebanding tidak kurang dari 7 tahun.

 1. Mempunyai laporan penilaian prestasi di tahap sekurang-kurangnya SANGAT BAIK bagi tempoh 3 tahun kebelakangan.

 


TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PELAWAT KANAN KESIHATAN BATUK KERING: 

 1. Memberikan pendidikan Kesihatan kepada orang ramai.
   

 2. Mengadakan lawatan kepada pesakit-pesakit tibi dan membuat laporan tentang perkembangannya.
   

 3. Membantu Pakar Perubatan Dada dalam bidang penyakit batuk kering.
   

 4. Menguruskan hal ehwal kebajikan pesakit.
   

 5. Bertanggungjawab kepada Pelawat Kesihatan Batuk Kering dan kakitangan di Klinik Dada.

 

   << Atas

4

KETUA MERINYU KESIHATAN

JABATAN PERKHIDMATAN KESIHATAN

KEMENTERIAN KESIHATAN

C.4 EB.5 ($2,340 - $2,970 SEBULAN)

KEKOSONGAN = DUA (2)

 


KELAYAKAN MINIMUM:

 

   1.       a.    BDTVEC/BTEC   Diploma   Tertinggi  Kebangsaan  (HND)  atau sebanding dalam bidang Environmental Studies / Kesihatan Awam /
                    Kesihatan Alam Sekitar atau bidang bersesuaian.

 

ATAU

 

 1. Royal Society of Health Diploma untuk Merinyu Kesihatan Awam (London) atau Health Survey’s Diploma (Australia) atau mempunyai kelulusan bersesuaian.

 1. Sedang    berkhidmat      dengan    Kerajaan     sebagai    Merinyu   Kesihatan Kanan atau jawatan sebanding dalam tanggagaji C.3 atau tanggagaji sebanding tidak kurang dari 3 tahun.
   

 2. Berkebolehan   bercakap  dan  menulis  dalam  Bahasa Melayu  dan Inggeris dengan baik.
   

 3. Mempunyai sijil-sijil tambahan yang berkaitan dengan Kesihatan Awam adalah kelebihan.
   

 4. Mempunyai laporan penilaian prestasi di tahap sekurang-kurangnya SANGAT BAIK bagi tempoh 3 tahun kebelakangan.

 

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KETUA MERINYU KESIHATAN: 

 1. Perkhidmatan-Perkhidmatan Kesihatan Alam Sekitar mengandungi aktiviti-aktiviti yang utama seperti berikut:-

 1. Penjagaan ke atas makanan bagi mempastikan ianya sebanding dengan National Food Standard.

 2. Membuat pemeriksaan ke atas kedai-kedai makan bagi mempastikan “Good Standard Hygiene” dipraktikkan.

 3. Membuat penyiasatan ke atas bermacam-macam gangguan.

 4. Meneliti pelan-pelan bangunan bagi mempastikan ianya mengikut kehendak kesihatan.

 5. Membuat penyiasatan dan mencegah penyakit dari merebak di dalam masyarakat.

 6. Mencegah gangguan serangga dan serangga yang membawa penyakit.

 7. Rancangan pelajaran kesihatan.

 1. Perkhidmatan-perkhidmatan Kesihatan Pelabuhan.
   

 2. Mengurus dan memberikan latihan pegawai-pegawai dan kakitangan.
   

 3. Menyediakan laporan bulanan dan tahunan.
   

 4. Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa dari pegawai atasan.

 

 << Atas

5

JURUTEKNIK MAKMAL KANAN

KEMENTERIAN KESIHATAN

M.8 EB.9 ($1,485 - $2,315 SEBULAN)

KEKOSONGAN = DUA (2)

 

 

KELAYAKAN MINIMUM:      

 

    1.            a.    BDTVEC/BTEC Sijil Tertinggi Kebangsaan (HNC) atau sebanding dalam bidang Sains atau bidang bersesuaian.

 

 

ATAU

 

 1. Sedang berkhidmat dengan Kerajaan sebagai Juruteknik Makmal atau jawatan sebanding dalam tanggagaji M.4 atau tanggagaji sebanding tidak kurang dari 5 tahun.

 1. Mempunyai laporan penilaian prestasi di tahap sekurang-kurangnya SANGAT BAIK bagi tempoh 3 tahun kebelakangan atau disepanjang perkhidmatannya bagi yang belum mencapai tempoh perkhidmatan selama 3 tahun.

 

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JURUTEKNIK MAKMAL KANAN:

 1. Bertanggungjawab dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan ujian diagnostic melalui makmal dan apa-apa saja tugas yang diarahkan atau dipertanggungjawabkan oleh Ketua Pegawai Saintifik.
   

 2. Bertanggungjawab memastikan kesempatan kajian makmal dengan mengawasi pengawalan mutu kajian makmal yang dikendalikan.
   

 3. Bertugas ‘On-Call’ atau panggilan kecemasan di luar waktu-waktu pejabat dan pada hari-hari kelepasan Awam, menurut jadual yang ditetapkan oleh bahagian makmal.
   

 4. Bersedia untuk ditempatkan dan ditugaskan di mana-mana hospital daerah atau klinik kesihatan.
   

 5. Bertanggungjawab membantu dalam menyediakan statistik ujian makmal dalam bahagian kecil makmal yang ditugaskan.
   

 6. Memastikan tempat bekerja sentiasa dalam keadaan bersih dan teratur.

 

 << Atas

6

PEMBANTU JURURAWAT KANAN

JABATAN PERKHIDMATAN KEJURURAWATAN

KEMENTERIAN KESIHATAN

M.7-8 EB.9 ($1,310 - $2,315 SEBULAN)

KEKOSONGAN = EMPAT BELAS (14)

 

 

KELAYAKAN MINIMUM:

 1. Sijil Pembantu Jururawat Am dan berdaftar dengan Lembaga Kejururawatan Brunei (Brunei Nursing Board).
   

 2. Telah dan sedang berkhidmat terus menerus sebagai Pembantu Jururawat Tingkat Khas atau jawatan sebanding dalam tanggagaji M.5 tidak kurang dari 10 tahun.
   

 3. Mempunyai pengalaman yang luas disemua bahagian kejururawatan.
   

 4. Lulus peperiksaan (ujian) bagi kenaikan pangkat.
   

 5. Mempunyai laporan penilaian prestasi di tahap sekurang-kurangnya SANGAT BAIK bagi  tempoh 3 tahun kebelakangan.

 

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMBANTU JURURAWAT KANAN: 

 1. Melaksanakan penjagaan dan rawatan bagi keselesaan dan kesejahteraan pesakit mengikut dasar-dasar kejururawatan dan tatacara perawatan.
   

 2. Mencatat laporan / pemerhatian pesakit ke dalam dokumen-dokumen yang tertentu dengan jelas dan betul.
   

 3. Menasihat dan menunjuk ajar kepada pesakit dan keluarga pesakit mengenai rawatan dan pendidikan kesihatan.
   

 4. Membantu mengawas, membimbing dan menunjuk ajar Jururawat dan Pembantu Jururawat dalam latihan bagi mengendalikan penjagaan dan rawatan dengan teratur.
   

 5. Membantu dalam penyimpanan dan pemeliharaan peralatan, alat perkakas, ubat-ubatan dan lain-lain perbekalan sentiasa cukup dan dalam keadaan baik.
   

 6. Bekerjasama dengan pihak-pihak yang tertentu di hospital supaya pemeliharaan dan kebersihan di bahagian dia bertugas dikendalikan dengan teratur dan memuaskan.
   

 7. Bertugas di bahagian-bahagian perkhidmatan kejururawatan yang khusus mengikut pengalaman yang bersesuaian.

 

 << Atas

7

PEMBANTU KESIHATAN KANAN

JABATAN PERKHIDMATAN KESIHATAN

KEMENTERIAN KESIHATAN

C.1 EB.2 ($1,280 - $1,930 SEBULAN)

KEKOSONGAN = DUA (2)

 

 

KELAYAKAN MINIMUM:      

 

    1.       a.   BDTVEC/BTEC Diploma Kebangsaan Peringkat Biasa (ND) atau sebanding dalam bidang bersesuaian serta mempunyai pengalaman
                    kerja yang bersesuaian tidak kurang dari 3 tahun.

 

ATAU

 

 1. Sedang berkhidmat dengan Kerajaan sebagai Pembantu Kesihatan atau jawatan bersesuaian dalam tanggagaji D.4 / D.3 tidak kurang dari 3 tahun.

 1. Mempunyai laporan penilaian prestasi di tahap sekurang-kurangnya SANGAT BAIK bagi tempoh 3 tahun kebelakangan.

                       

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMBANTU KESIHATAN KANAN:

 

Bertanggungjawab dalam perkhidmatan sokongan teknikal dalam bidang Kesihatan Alam Sekitar. Tugas-Tugas tertakluk dimana pegawai berkenaan ditempatkan dalam Perkhidmatan  Kesihatan Alam sekitar seperti:

i.         Bahagian Kawalan Penyakit

ii.        Bahagian Kesihatan Alam Sekitar

iii.      Bahagian Kawalan Kualiti dan Keselamatan Makanan

iv.      Bahagian Kesihatan dan Keselamatan Cara Kerja.

 

Disamping itu Pembantu Kesihatan Kanan juga bertanggungjawab dalam membantu pegawai yang lebih kanan untuk:

 1. Melaksanakan aktiviti-aktiviti dan program-program teknikal Perkhidmatan Kesihatan Alam Sekitar di Bahagian / Unit / Daerah masing-masing mengikut perancangan serta dasar yang sedia ada.
   

 2. Menjalankan penguatkuasaan akta-akta yang berkaitan dengan kesihatan awam dan kesihatan alam sekitar.
   

 3. Bekerjasama dalam mengendalikan pelbagai aspek kesihatan awam dan kesihatan alam sekitar.
   

 4. Bertanggungjawab untuk mengendalikan jadual tugas ‘On Call’ bagi Pembantu-Pembantu Kesihatan dan jadual pertukaran dari satu daerah ke daerah yang lain.
   

 5. Menyediakan dan menghadapkan laporan aktiviti-aktiviti dan maklumat yang berkaitan di Bahagian / Unit / Daerah masing-masing.
   

 6. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa dan bersedia bertugas pada bila-bila masa dan dimana-mana tempat di Negara ini termasuklah diluar waktu bertugas dan hari-hari kelepasan awam jika dikehendaki.

 

<< Atas

 

 

TEMPAT MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN

BAGI BILANGAN 1 HINGGA 7:

 

PENGARAH PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

JABATAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

KEMENTERIAN KESIHATAN

COMMONWEALTH DRIVE

BANDAR SERI BEGAWAN BB3910

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

<<Atas