IKLAN JAWATAN-JAWATAN KOSONG DALAM PERKHIDMATAN AWAM

    DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM               

(TARIKH TUTUP: 01 DISEMBER 2010)

BILANGAN IKLAN: 46/11/10 (SPA/BMI)

 

 

 

NO

NAMA JAWATAN

KEKOSONGAN

TEMPAT MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN

 

1.

 

PEGAWAI PENYELIDIK

INSTITUT PENGAJIAN PERTAHANAN DAN STRATEGIK SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH

KEMENTERIAN PERTAHANAN

B.2 EB.3 ($2,270- $4,240 SEBULAN)

Tugas dan Tanggungjawab

 

1

 BILANGAN 1 HINGGA 8

&

CARA PERMOHONAN

 

 

 

2.

 

PEGAWAI PERKAMUSAN

JABATAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN BELIA DAN SUKAN

C.2 EB.3 ($1,450- $2,270 SEBULAN)

Tugas dan Tanggungjawab

 

1

 

3.

 

PENGAWAS BURUH

JABATANARAH PENTADBIRAN DAN TENAGA MANUSIA,

KEMENTERIAN PERTAHANAN

C.2 EB.3 ($1,450 - $2,270 SEBULAN)

Tugas dan Tanggungjawab

 

2

 

4.

 

JURURAWAT

KEMENTERIAN KESIHATAN

M.7 EB.8 ($1,310 - $1,975 SEBULAN)

Tugas dan Tanggungjawab

 

103

 

5.

 

PENOLONG PENGAWAS BURUH

KEMENTERIAN PERTAHANAN

D.3-4 EB.5 ($900 - $1,625 SEBULAN)

Tugas dan Tanggungjawab

 

1

 

6.

 

JURURAWAT

JABATAN BELIA DAN SUKAN

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

M.4 ($930 - $1,175 SEBULAN)

Tugas dan Tanggungjawab

 

2

 

7.

 

PENJILID TINGKAT II

JABATAN-JABATAN KERAJAAN

D.1 EB.2-3 ($530 - $1,125 SEBULAN)

Tugas dan Tanggungjawab

 

1

 

8.

 

TUKANG PANCUT

BAHAGIAN PERUBATAN DAN KESIHATAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN

E.1-2-3 EB.4 ($515 - $875 SEBULAN)

Tugas dan Tanggungjawab

 

2

 

GH9.

 

PENYELARAS PERLAKSANAAN

JABATAN PERANCANGAN DAN KEMAJUAN EKONOMI

JABATAN PERDANA MENTERI

C.3-4 EB.5 (BAHAGIAN III)

Tugas dan Tanggungjawab

 

1

BILANGAN GH9

&

CARA PERMOHONAN

                                 

<< Kembali Ke Maklumat Semasa                                          

 

 

 

 

 

 

 

1.

PEGAWAI PENYELIDIK

INSTITUT PENGAJIAN PERTAHANAN DAN STRATEGIK SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH

KEMENTERIAN PERTAHANAN

B.2 EB.3 ($2,270- $4,240 SEBULAN)

 

 

 

 

KELAYAKAN MINIMUM:

 

a) Ijazah Sarjana Muda atau sebanding dalam bidang Pengajian Strategi / Pengajian  Strategi dan Pertahanan / Politik Antarabangsa / Sains Politik / Hubungan Antarabangsa / Dasar Awam dan Pentadbiran / Pengajian Ekonomi atau bidang bersesuaian.
   
b) Mempunyai pengalaman dan kebolehan menyampaikan taklimat awam dengan menggunakan peralatan teknologi maklumat adalah kelebihan.
   
c) Fasih bertutur dan menulis dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris adalah kelebihan.

 

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENYELIDIK:

 

1. Membantu pegawai-pegawai atasan di dalam memastikan kerja-kerja penyelidikan Institut berjalan dengan lancar, teratur dan berkesan.
   
2. Menyediakan kertas-kertas kerja penyelidikan dan analisa yang berkaitan dengan pertahanan, keselamatan, politik, ekonomi, sosial Negara Brunei Darussalam, Negara-Negara serantau dan antarabangsa.
   
3.  Mewakili dan menghadiri bagi pihak Institut di mesyuarat / seminar / persidangan / symposium dalam negeri dan antarabangsa.
   
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pihak atasan dari masa ke semasa.

 

 << Atas

 

 

2.

PEGAWAI PERKAMUSAN

JABATAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN BELIA DAN SUKAN

C.2 EB.3 ($1,450- $2,270 SEBULAN)

 

 

 

             

KELAYAKAN MINIMUM:

 

 

a) i) BDTVEC/BTEC Sijil Tertinggi Kebangsaan (HNC) atau sebanding dalam bidang bersesuaian.
     

ATAU

     
  ii) Berkhidmat di Jabatan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam jawatan bersesuaian dalam tanggagaji C.1 tidak kurang dari 3 tahun atau dalam tanggagaji D.4/D.3 tidak kurang dari 5 tahun  atau sebagai Pembantu Pegawai Perkamusan atau jawatan bersesuaian dalam tanggagaji D.1 tidak kurang dari 7 tahun.
     

ATAU

     
  iii)  Berkhidmat dengan Kerajaan dalam jawatan bersesuaian dalam tanggagaji C.1 tidak kurang dari 4 tahun atau dalam tanggagaji D.4/D.3 tidak kurang dari 6 tahun atau dalam tanggagaji D.1 tidak kurang dari 8 tahun.
     
b) Mempunyai pengetahuan yang luas dalam perbendaharaan kata Melayu Brunei dan Kesusteraan Melayu adalah kelebihan.

 

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PERKAMUSAN:

 

1. Membantu Ketua Cawangan dalam merancang projek Bahagian & Cawangan dan menyediakan bahan / data untuk kertas kerja mengenainya.
   
2. Membantu Ketua Cawangan mengatur dan mengawasi tugas harian kakitangan Cawangan, termasuk disiplin dan prestasi kerja.
   
3. Mengendalikan projek / kegiatan yang telah dirancang oleh Ketua Bahagian dan seterusnya menyediakan laporan mengenainya.
   
4. Membantu Ketua Bahagian dan Ketua Cawangan menyediakan Laporan Tahunan dan Anggaran Perbelanjaan Tahunan untuk Bahagian.
   
5. Menyelidik dan mengumpul dialek-dialek dan bahasa-bahasa daerah / kaum yang ada di negara ini sebagai sumber rujukan dan seterusnya menyediakan huraian makna bagi setiap perkataan sesuai dengan tujuan penerbitan kamus.
   
6. Menyumbangkan (menulis) artikel kreatif dan non-kreatif untuk sumbangan ke dalam majalah / jurnal jabatan.
   
7. Kerja-kerja lain yang diaturkan oleh Ketua Bahagian dari masa ke semasa.

 

 << Atas

 

 

 

3.

PENGAWAS BURUH

JABATANARAH PENTADBIRAN DAN TENAGA MANUSIA,

KEMENTERIAN PERTAHANAN

C.2 EB.3 ($1,450 - $2,270 SEBULAN)

 

 

           

KELAYAKAN MINIMUM:

 

a) i) BDTVEC/BTEC Sijil Tertinggi Kebangsaan (HNC) atau sebanding dalam bidang bersesuaian.
     

ATAU

     
  ii) Berkhidmat di Kementerian Pertahanan dalam jawatan bersesuaian dalam tanggagaji C.1 tidak kurang dari 3 tahun atau sebagai Penolong Pengawas Buruh atau jawatan bersesuaian dalam tanggagaji D.4 / D.3 tidak kurang dari 5 tahun atau dalam jawatan bersesuaian dalam tanggagaji D.1 tidak kurang dari 7 tahun.
     

ATAU

     
  iii) Berkhidmat dengan Kerajaan dalam tanggagaji C.1 tidak kurang dari 4 tahun atau dalam jawatan bersesuaian dalam tanggagaji D.4 / D.3 tidak kurang dari 6 tahun atau dalam jawatan bersesuaian dalam tanggagaji D.1 tidak kurang dari 8 tahun.
     
b)   Bersedia untuk berkhidmat di mana-mana Perkhemahan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei.

 

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGAWAS BURUH:

 

Menyelia kerja-kerja kakitangan Perburuhan dalam perkara-perkara berikut:-

 

1. Menyusun dan mengawal perlaksanaan kerja secara bersistem.
   
2. Mengawal mutu kerja dan kedatangan.
   
3. Mengawal mutu kerja dan kedatangan.
   
4. Memantau dan menyelaras kerja-kerja pembersihan secara berkontrak bagi bangunan-bangunan Kementerian Pertahanan.
   
5. Memantau dan menyelaras kerja-kerja berkontrak pembuangan sampah, Kementerian Pertahanan.
   
6. Menyelaras projek semaian bunga dan memberi kebenaran untuk pinjaman bunga-bunga hidup.
   
7. Menghadapkan permohonan peralatan dan perkakas Perburuhan ke Jabatanarah Kewangan dan Perolehan.
   
8. Memantau dan mengawasi kebersihan kawasan Perkhemahan.
   
9. Menyemak, menyiasat dan membuat sokongan permohonan kerja lebih masa dan elaun perjalanan.
   
10. Memastikan peralatan pekerja perburuhan mencukupi dan selamat digunakan.
   
11. Membuat pemeriksaan dan lawatan di cawangan-cawangan perkhemahan.
   
12. Lain-Lain tugas yang diarahkan oleh Pegawai-Pegawai Kanan dari semasa ke semasa.

 

<< Atas

 

 

4.

JURURAWAT

KEMENTERIAN KESIHATAN

M.7 EB.8 ($1,310 - $1,975 SEBULAN)

 

 

 

KELAYAKAN MINIMUM:

 

a) Mempunyai Diploma atau Sijil Jururawat Am atau kelulusan sebanding dan berdaftar dengan Lembaga Kejururawatan Brunei (Brunei Nursing Board).
   
b) Lulus pemeriksaan ujian Kesihatan.

 

     

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JURURAWAT:

 

1. Melaksanakan tugas-tugas kejururawatan mengikut dasar-dasar kejururawatan dan tatacara perawatan dengan mengambil kira Tekad Pemedulian Orang Ramai (TPOR).
   
2. Melaksanakan penjagaan dan rawatan bagi keselesaan dan kesejahteraan pesakit.
   
3. Menasihat dan menunjuk ajar kepada pesakit dan keluarga pesakit mengenai rawatan dan pendidikan kesihatan.
   
4. Mencatat laporan dan pemerhatian ke atas pesakit ke dalam dokumen-dokumen yang tertentu dengan jelas dan betul.
   
5. Bekerjasama dengan pegawai perubatan, pegawai-pegawai dan kakitangan lain-lain bahagian rumah sakit (hospital)  dan keluarga pesakit untuk rawatan dan kesejahteraan pesakit.
   
6. Membantu membimbing dan menunjuk ajar pembantu jururawat dan jururawat dalam latihan bagi mengendalikan penjagaan dan rawatan dengan teratur.
   
7. Bekerjasama untuk mempastikan penyimpanan dan pemeliharaan peralatan, alat perkakas, ubat-ubatan dan lain-lain perbekalan sentiasa cukup dan dalam keadaan baik.
   
8. Bekerjasama dengan pihak-pihak yang tertentu di rumah sakit supaya pemelihraan dan kebersihan di bahagian dia bertugas dikendalikan dengan teratur dan memuaskan.

 

 << Atas

 

 

5.

PENOLONG PENGAWAS BURUH

KEMENTERIAN PERTAHANAN

D.3-4 EB.5 ($900 - $1,625 SEBULAN)

 

 

 

 

KELAYAKAN MINIMUM:      

 

a) i) BDTVEC/BTEC Sijil Kebangsaan Peringkat Biasa (NC) atau sebanding dalam bidang bersesuaian.
     

ATAU

     
  ii) Berkhidmat dengan Kerajaan sebagai Pengawas Tingkat I atau jawatan bersesuaian dalam tanggagaji D.1 tidak kurang dari 4 tahun.
     

ATAU

     
  iii) Berkhidmat dengan Kerajaan sebagai Pengawas Kecil atau jawatan bersesuaian dalam tanggagaji E.1 tidak kurang dari 8 tahun.
     

ATAU

     
  iv) Pernah berkhidmat di Angkatan Bersenjata Diraja Brunei atau Polis Diraja Brunei dan berpangkat sekurang-kurangnya Sarjan serta mempunyai pengalamanan dalam kerja-kerja pengawasan dan pentadbiran kakitangan.

 

 

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENOLONG PENGAWAS BURUH:

 

1. Membantu Pengawas Buruh mengendalikan tugas-tugas bahagian Perburuhan Perkhemahan Garison.
   
2. Mengawal dan mengemaskinikan senarai, fail perseorangan dan rekod bagi pekerja-pekerja yang di bawah bahagian Pentadbiran Cawangan dan Pengawasan Perburuhan, Perkhemahan Garison.
   
3. Mengawal disiplin pekerja di semua peringkat di bahagian Pentadbiran Cawangan dan Pengawasan Perburuhan.
   
4. Menentukan pembahagian tugas-tugas harian kepada Pengawas Kecil dan Mandur-Mandur.
   
5. Memeriksa semua catatan laporan harian yang dibuat oleh Pengawas Kecil dan Mandur-Mandur, termasuk buku catatan kehadiran bekerja dan keluar masuk semasa waktu bekerja.
   
6. Mengurus dan memohonkan bekalan alat-alat dan perkakas untuk bekerja kepada pekerja-pekerja di bahagian Pentadbiran Cawangan dan Pengawasan Perburuhan, Perkhemahan Garison.
   
7. Membahagi-bahagikan alat-alat dan perkakas untuk bekerja kepada pekerja-pekerja serta merekodkan ke dalam buku stok keluar masuk.
   
8. Memastikan semua alat-alat dan perkakas pekerja mencukupi dan dalam keadaan baik dan selamat digunakan.
   
9. Menyelia stor alat-alat dan perkakas Perburuhan.
   
10. Menjalankan pemeriksaan mengejut ke tempat-tempat pekerja-pekerja bahagian Pentadbiran Cawangan dan Pengawasan pada bila-bila masa.
   
11. Menjalankan pemeriksaan kebersihan sekeliling kawasan dan bangunan serta menghadapkan laporan kebersihan Perkhemahan secara bulanan kepada Pengawas Buruh untuk tindakan ke JPTM.
   
12. Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Pengawas Buruh atau Pegawai-Pegawai Kanan dari masa ke semasa.

 

   << Atas

 

 

6.

JURURAWAT

JABATAN BELIA DAN SUKAN

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

M.4 ($930 - $1,175 SEBULAN)

 

 

 

 

KELAYAKAN MINIMUM:      

 

a) i) BDTVEC/BTEC Sijil Kebangsaan Peringkat Biasa (NC) atau sebanding dalam bidang bersesuaian.
     
  ii) 4 Kepujian/Kredit mata pelajaran Sijil Am Pelajaran Brunei-Cambridge Peringkat Biasa atau sebanding.
     

ATAU

     
b) Pernah berkhidmat dengan Anggota Angkatan Bersenjata Diraja Brunei atau Polis Diraja Brunei dan berpangkat sekurang-kurangnya Staff Sarjan serta mempunyai pengalaman dalam hal ehwal perubatan dan mempunyai rekod prestasi yang bersih dalam kerjayanya.

  

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JURURAWAT:

 

1. Untuk menentukan taraf kecederaan pesakit sebelum pemeriksaan Pegawai Perubatan Sukan.
   
2. Untuk membantu memberi rawatan kecederaan jika diperlukan.
   
3. Untuk membantu memberi tunjuk ajar dalam rawatan pemulihan kecederaan.
   
4. Untuk membantu apabila diperlukan bagi membuat tahap kecergasan para atlit.
   
5. Untuk memberi rawatan pertolongan cemas kepada pesakit yang memerlukan.
   
6. Untuk memberi tunjuk ajar rawatan pemulihan pernafasan kepada atlit-atlit dan jurulatih.
   
7. Terlibat sebagai Jawatankuasa dalam aktiviti-aktiviti Jabatan.
   
8. Menerima arahan dari Pegawai atasan.
   
9. Bersedia bertugas di luar waktu pejabat dan hari-hari kelepasan awam termasuk hari Jumaat dan Ahad.

 

 << Atas

 

 

7.

PENJILID TINGKAT II

JABATAN-JABATAN KERAJAAN

D.1 EB.2-3 ($530 - $1,125 SEBULAN)

 

 

 

 

KELAYAKAN MINIMUM:

 

a) i) 4 Kepujian/Kredit mata pelajaran Sijil Am Pelajaran Brunei-Cambridge Peringkat Biasa; atau sebanding.
     
ATAU
     
  ii) Berkhidmat dengan Kerajaan sebagai Penjilid Tingkat III dalam tanggagaji E.2 tidak kurang dari 5 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENJILID TINGKAT II:

 

1. Bertanggungjawab bagi menyediakan, menerima, menjaga dan memelihara bahan-bahan peralatan yang diperlukan bagi kerja-kerja menjilid.
   
2. Menyemak, menyusun dan menjilid buku-buku, majalah-majalah dan surat-surat  khabar serta lain-lain bahan cetak yang diperlukan.
   
3. Membuat kerja pemeliharaan kertas, dokumen-dokumen dan sebagainya.

 

 

<< Atas

 

 

8.

TUKANG PANCUT

BAHAGIAN PERUBATAN DAN KESIHATAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN

E.1-2-3 EB.4 ($515 - $875 SEBULAN)

 

 

 

 

KELAYAKAN MINIMUM:      

 

a) i) Lulus Penilaian Menengah Bawah (PMB) ATAU BDTVEC National Trade Certificate Grade 3 (NTC3) / BDTVEC National Vocational Certificate dalam bidang bersesuaian.
     

ATAU

     
  ii) Berkhidmat dengan Kerajaan dalam jawatan bersesuaian dalam tanggagaji F.3 tidak kurang dari 3 tahun atau dalam tanggagaji F.1 tidak kurang dari 5 tahun.

 

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TUKANG PANCUT:

 

1. Menjalankan kerja-kerja harian pada sebelah pagi iaitu membuat kerja penyemburan racun serangga dan membuat pemeriksaan perangkap tikus di dalam perkhemahan TLDB.
   
2. Menjalankan kerja-kerja harian pada sebelah petang iaitu membuat pemantauan di tempat-tempat pembiakan nyamuk serta membubuh racun atau memusnahkannya, membuat kerja-kerja aduan serangga memasang perangkap tikus dan kempen lipas.
   
3. Menjalankan kerja-kerja lebih masa pada sebelah malam iaitu membuat kerja pengasapan racun serangga di dalam perkhemahan.
   
4. Sentiasa menjaga kebersihan pejabat, mengikut arahan ketua pasukan dan pegawai atasan yang bersangkut paut dengan hal ehwal pajabat dari masa ke semasa.

 

<< Atas

                                      

 

GH9.

IKLAN JAWATAN KOSONG UNTUK PENGAMBILAN SECARA BERGAJI HARI

 

PENYELARAS PERLAKSANAAN

JABATAN PERANCANGAN DAN KEMAJUAN EKONOMI

JABATAN PERDANA MENTERI

C.3-4 EB.5 (BAHAGIAN III)

 

 

 

 

             

KELAYAKAN MINIMUM:

 

a)  BDTVEC/BTEC Diploma Tertinggi Kebangsaan (HND) atau sebanding dalam bidang bersesuaian.
   
b) Berumur diantara 21 hingga 45 tahun.
   
c) Mempunyai kebolehan dalam mengendalikan Komputer adalah kelebihan.

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENYELARAS PERLAKSANAAN:

 

1. Menyelaras dan memantau perlaksanaan program-program dasar pembangunan ekonomi.
   
2. Membuat kajian mengenai program-program dan dasar-dasar ekonomi serantau dan antarabangsa.
   
3. Menyediakan laporan perlaksanaan program-program dan dasar yang diselaras dan dipantau.
   
4. Membantu dalam menyediakan kertas kerja dasar.
   
5. Menghadiri mesyuarat, bengkel, seminar, persidangan dan sebagainya di dalam dan luar negeri.

 

 

NOTA: Pemohon hendaklah melengkapkan borang SPA 1 dan menyertakan Salinan-Salinan Surat Beranak, kad pintar, surat-surat akuan, sijil-sijil yang berkenaan dan dihantar ke alamat berikut:

 

 

 

 

SETIAUSAHA, JAWATANKUASA PENGAMBILAN

KAKITANGAN JPKE

JABATAN PENTADBIRAN & ICT

JABATAN PERANCANGAN DAN KEMAJUAN EKONOMI

ARAS 2A, JALAN ONG SUM PING

BANDAR SERI BEGAWAN, BA 1311

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 << Atas

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

TEMPAT MENGHANTAR  BORANG PERMOHONAN
BAGI BILANGAN 1 HINGGA8

 

 

PENYAMBUT TETAMU TINGKAT 2

PEJABAT SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

BANGUNAN SPA, LAPANGAN TERBANG LAMA

BERAKAS BB3510

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

TEL NO: 2381961/2383455 (BHGN. IKLAN)


<< Atas

 

 

TEMPAT MENGHANTAR  BORANG PERMOHONAN
BAGI BILANGAN GH9

 

 

SETIAUSAHA, JAWATANKUASA PENGAMBILAN

KAKITANGAN JPKE

JABATAN PENTADBIRAN & ICT

JABATAN PERANCANGAN DAN KEMAJUAN EKONOMI

ARAS 2A, JALAN ONG SUM PING

BANDAR SERI BEGAWAN, BA 1311

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM


<< Atas

 

<< Kembali Ke Maklumat Semasa