IKLAN JAWATAN-JAWATAN KOSONG DALAM PERKHIDMATAN AWAM

    DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM               

(TARIKH TUTUP: 29 OKTOBER 2008)

BILANGAN IKLAN: 42/10/08 (SPA/BMI)

 

 

 

NO

NAMA JAWATAN

TEMPAT MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN

 

1.

PENGAWAS RUMAH-RUMAH KEBAJIKAN

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN BELIA DAN SUKAN

C.3-4 EB.5 ($1,990 - $2,970 SEBULAN)

Tugas dan tanggungjawab

 

1 HINGGA 7

&

CARA PERMOHONAN

 

 

 

2.

KERANI SULIT

JABATAN-JABATAN KERAJAAN

C.1-2 EB.3 ($1,280 - $2,270 SEBULAN)

Tugas dan tanggungjawab

 

3.

PENOLONG PENERBIT TINGKAT I

JABATAN RADIO TELEVISYEN BRUNEI

JABATAN PERDANA MENTERI

D.3-4 EB.5-6 ($900 - $1,785 SEBULAN)

Tugas dan tanggungjawab

 

4.

PENGAJAR

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN BELIA DAN SUKAN

D.3 EB.4-5 ($1,225 - $1,625 SEBULAN)

Tugas dan tanggungjawab

 

 

5.

PEMBANTU TUKANG UBAT

JABATAN PERKHIDMATAN FARMASI

KEMENTERIAN KESIHATAN

M.3 EB.4 ($570 - $1,175 SEBULAN)

Tugas dan tanggungjawab

 

6.

PENOLONG PENGAJAR

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN BELIA DAN SUKAN

D.1-2-3 EB.4-5 ($530 - $1,625 SEBULAN)

Tugas dan tanggungjawab

 

 

7.

PEMBANTU ORANG-ORANG CACAT

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN BELIA DAN SUKAN

F.2-3-4-5 EB.6 ($495 - $790 SEBULAN)

Tugas dan tanggungjawab

  

 

                                 

<< Kembali Ke Maklumat Semasa                        

 

 

 

 

1.

PENGAWAS RUMAH-RUMAH KEBAJIKAN

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN BELIA DAN SUKAN

C.3-4 EB.5 ($1,990 - $2,970 SEBULAN)

 

 

 

KELAYAKAN MINIMUM:

 

a)       i)        BDTVEC/BTEC Diploma Tertinggi Kebangsaan (HND) dalam bidang Pentadbiran Awam / Pengurusan / Pengawasan atau bidang bersesuaian; atau kelulusan sebanding dalam bidang-bidang yang sama.

 

Kelulusan lebih tinggi dalam bidang-bidang sama adalah kelebihan.

 

ATAU

 

ii)        Berkhidmat dengan Kerajaan dalam jawatan berkaitan dengan pengawasan rumah atau bangunan atau yang bersesuaian dalam tanggagaji C.2 tidak kurang dari 3 tahun atau dalam tanggagaji C.1 tidak kurang dari 5 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

b)          Fasih menulis, betutur dan membaca dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

 

c)           Berpengalaman dalam kerja-kerja pengurusan bangunan-bangunan asrama adalah kelebihan.

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGAWAS RUMAH-RUMAH KEBAJIKAN:

 

1.        Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengawasan dan pengurusan Pusat Latihan bagi Orang-Orang Cacat.

 

2.        Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kursus-kursus yang ditawarkan oleh pihak Pusat.

 

3.        Menyediakan jadual harian dan tahunan dan menyelaraskan segala aktiviti-aktiviti Pusat.

 

4.     Mengadakan lawatan ke rumah-rumah bekas pelatih Pusat Latihan terutama yang bekerja sebagai ‘homeworker”.

 

5.        Bersedia untuk bertugas pada bila-bila masa dikehendaki di luar masa pekerjaan biasa dan bersedia untuk bertugas di mana-mana sahaja di Negara Brunei Darussalam.

<< Atas

 

 

2.

KERANI SULIT

JABATAN-JABATAN KERAJAAN

C.1-2 EB.3 ($1,280 - $2,270 SEBULAN)

 

 

KELAYAKAN MINIMUM:      

 

a)          Kelulusan Private Secretary’s Diploma atau Certificate yang diiktiraf.

 

ATAU

 

b)         BDTVEC/BTEC Diploma Kebangsaan Peringkat Biasa (ND) dalam bidang Secrectarial Studies yang dikeluarkan oleh Maktab Teknik Saiful Rijal dan lulus trengkas dengan kepantasan sekurang-kurangnya 100 p.s.m dan menaip dengan kepantasan 45 p.s.m

 

ATAU

 

c)        i)    Berkhidmat dengan Kerajaan sebagai Penolong Kerani Sulit tidak kurang dari 3 tahun atau

                 jawatan bersesuaian dalam Bahagian IV tidak kurang dari 5 tahun;DAN

 

ii) Mempunyai Sijil Trengkas dengan kepantasan 80 – 100 p.s.m dan Sijil Menaip dengan kepantasan

   45 p.s.m atau mempunyai Sijil Trengkas dan Menaip di Peringkat Menengah yang dikeluarkan

    oleh Lembaga Peperiksaan Brunei dan lain-lain Lembaga Peperiksaan.

 

d)          Boleh mencatat trengkas dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris adalah kelebihan.

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KERANI SULIT:

 

1.    Urusetia dalam tugas-tugas kerahsiaan dalam perlaksanaan dokumen/persuratan dan fail bertaraf

       ‘sulit’ (termasuk penyediaan dan penyimpanan persuratan, dokumen dan fail).

 

2.     Menerima persuratan bertaraf sulit/terhad/rahsia dan mengklasifikasikan tindakan seterusnya menurut

        taraf tertentu.

 

3.     Mengatur/menyusun jadual mesyuarat dan perjumpaan bagi pihak Ketua.    

 

<< Atas

 

 

3.

PENOLONG PENERBIT TINGKAT I

JABATAN RADIO TELEVISYEN BRUNEI

JABATAN PERDANA MENTERI

D.3-4 EB.5-6 ($900 - $1,785 SEBULAN)

 

 

 

KELAYAKAN MINIMUM:

 

a)         i)      BDTVEC/BTEC Sijil Kebangsaan Peringkat Biasa (NC) dalam bidang bersesuaian; atau kelulusan sebanding dalam bidang bersesuaian.

 

                        Kelulusan sebanding dalam bidang bersesuaian adalah kelebihan.

 

ATAU

ii)        Berkhidmat dengan Kerajaan sebagai Penolong Penerbit Tingkat II dalam tanggagaji D.1 tidak kurang dari 3 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

I) DI BAHAGIAN PERKHIDMATAN TELEVISYEN:

 

Mempunyai kelebihan seperti berikut adalah keutamaan:

 

i)  Kebolehan menaip dengan kelajuan 25psm dan trengkas serta pernah menyertai rancangan televisyen

    dan mempunyai minat yang mendalam terhadapnya.

 

ii) Calon-calon hendaklah dapat membuktikan kerja yang baik dalam bidang tugas-tugas Pembantu

    Penerbitan Rancangan TV.

 

iii) Kebolehan membuat penyuntingan dan post-production.

 

ii) DI BAHAGIAN PERKHIDMATAN RADIO:

 

Mempunyai kelebihan seperti berikut adalah keutamaan:

 

i)    Mempunyai pengalaman dalam bidang tugas berkaitan.

 

ii)  Calon-calon hendaklah dapat membuktikan kebolehan daya cipta dan pengetahuan yang menyeluruh

     dalam Penerbitan Rancangan Radio.

 

iii)  Boleh menulis dan bertutur dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

 

iv)   Ujian suara akan diadakan.

 

v)    Mempunyai minat mengenai hal ehwal sukan, ugama, muzik dan ehwal semasa.

 

vi)    Mempunyai daya usaha dan kreativiti tinggi bagi memenuhi citarasa penonton/pendengar.


 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENOLONG PENERBIT TINGKAT I:

 

DI BAHAGIAN PERKHIDMATAN TELEVISYEN:

 

Membantu kerja-kerja dibidang penerbitan rancangan-rancangan TV dan bekerjasama dengan Penerbit atau Pengarah di Gallery Studio atau Unit Siaran Luar dan membuat perhubungan bagi pihak penerbit seterusnya menempah semua kemudahan rakaman.

 

DI BAHAGIAN PERKHIDMATAN RADIO:

 

Menerbitkan dan menyampaikan rancangan. Akan dikehendaki untuk memulakan berbagai rancangan-rancangan yang melibatkan teknik-teknik penerbitan muzikal dan majalah. Mungkin dikehendaki untuk membaca berita dan menjalankan tugas-tugas continuity.

 

<< Atas

 

 

4.

PENGAJAR

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN BELIA DAN SUKAN

D.3 EB.4-5 ($1,225 - $1,625 SEBULAN)

 

 

 

KELAYAKAN MINIMUM:

 

a)       i)        BDTVEC/BTEC Sijil Kebangsaan Peringkat Biasa (NC) dalam bidang yang berkaitan dengan hal ehwal kemasyarakatan atau bidang bersesuaian; atau kelulusan sebanding dalam bidang yang sama.

 

Kelulusan lebih tinggi dalam bidang sama adalah kelebihan.

 

ATAU

 

ii)         Berkhidmat di Jabatan Pembangunan Masyarakat sebagai Penolong Pengajar dalam tanggagaji D.1 tidak kurang dari 3 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

ATAU

 

iii)       Berkhidmat dengan Kerajaan dalam jawatan yang berkaitan dengan hal ehwal pendidikan atau kemasyarakatan atau yang bersesuaian dalam tanggagaji D.1 tidak kurang dari 4 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

b)          Pengalaman latihan dalam salah satu bidang pengajaran seperti berikut adalah diutamakan:

 

i)    Sains rumahtangga termasuk memasak, menjahit, menyulam dan sebagainya.

ii)    Seni Kraf Tangan/Seni Ukir/Seni Khat.

iii)   Gunting/Keriting Rambut.

iv)    Pengetahuan dibidang Sains Pertanian.

v)     Pengetahuan dan kemahiran dalam kaedah pengajaran orang-orang cacat (Bahasa Isyarat).

vi)    Pertukangan Kayu.

vii)   Pengetahuan dan kimpalan, membaiki radio, televisyen dan lain-lain alat perkakas letrik.

 

c)          Boleh betutur dan menulis dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris adalah kelebihan.


 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGAJAR:

 

1.    Membantu Pengajar Kanan dan Penolong Pengajar Kanan didalam menjalankan sebarang activiti dalam dan

       luar Pusat.

 

2.    Membuat lawatan ke rumah-rumah orang-orang cacat atau pelajar di dalam Program Pemulihan Dalam Komuniti.

 

3.    Menguruskan pendaftaran dan kedatangan murid-murid/pelatih termasuk pendaftaran murid/pelatih yang

      baru masuk yang mana perlu dikemaskinikan dari semasa ke semasa, jadual kedatangan harian,

      dan persuratan kepada ibu bapa/penjaga yang berkaitan dengan murid-murid.

 

4.   Mengawas dan menyelia kelas termasuk mengajar sebarang mata pelajaran berpandukan kepada

      sukatan pelajaran dan jadual yang telah ditetapkan. Persediaan mengajar hendaklah disediakan lebih awal

      dan dihadapkan kepada Pengajar Kanan.

 

5.    Bekerjasama dengan guru kelas yang lain didalam menjalankan sebarang aktiviti atau program.

 

6.   Menyediakan laporan mengenai dengan ujian bulanan dan peperiksaan tahunan murid dan

      mencatatkann didalamnya buku Rekod Kemajuan Murid.

 

7.    Menyelia hal ehwal harian murid atau pelatih termasuk disiplin, kebersihan, kedatangan harian dan sebagainya.

 

8.  Menyediakan peralatan mengajar dan memastikannya berada dalam keadaan baik dan dapat

     digunakan. Sekiranya didapati rosak hendaklah dilaporkan segera kepada Pengajar Kanan.

 

9.   Menjalankan sebarang tugas dan tanggungjawab yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh pegawai atasan

 

<< Atas

 

 

5.

PEMBANTU TUKANG UBAT

JABATAN PERKHIDMATAN FARMASI

KEMENTERIAN KESIHATAN

M.3 EB.4 ($570 - $1,175 SEBULAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELAYAKAN MINIMUM: 

 

a)         4 Kepujian/Kredit mata pelajaran Sijil Am Pelajaran Brunei-Cambridge Peringkat Biasa; atau kelulusan sebanding. Mempunyai kelulusan kepujian/kredit dalam mata pelajaran Sains atau Matematik atau Bahasa Inggeris adalah keutamaan.

 

            Kelulusan lebih tinggi adalah kelebihan.

 

b)         Fasih bertutur dan menulis dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Kebolehan bertutur dan

            menulis dalam bahasa lain adalah kelebihan.

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMBANTU TUKANG UBAT:

 

1.         Calon-calon yang berjaya akan ditempatkan di salah satu bahagian di Jabatan Perkhidmatan Farmasi seperti yang disenaraikan bi bawah:-

 

§   Bahagian Perkhidmatan Farmasi Hospital:-

 

                 i)   Unit Dispensari Pesakit Luar

                ii)   Unit Dispensari Pesakit Dalam

               iii)   Unit Farmasi Klinikal seperti Farmasi Onkologi

 

§    Bahagian Perkhidmatan Farmasi Komuniti

§    Bahagian Ubat Pengeluaran Ubat Farmaseutikal

§    Bahagian Kawalan Mutu Ubat

§    Bahagian Penguatkuasaan Farmasi

§    Bahagian Penerangan Ubat dan Racun

§    Bahagian Pendaftaran Ubat

§    Bahagian Pembelian & Perbekalan Ubat, Stor Perubatan Negara

 

2.        Bersedia untuk menerima arahan dan menjalankan tugas yang berkaitan dengan kerja seperti yang diberikan oleh Ahli Kimia Ubat dan Tukang Ubat Terlatih disemua peringkat di bahagian berkenaan.

 

Calon-calon akan bertanggungjawab terus kepada Ahli Kimia Ubat dan Tukang Ubat Terlatih disemua

peringkat dalam menjalankan perkhidmatan bahagian / bahagian masing-masing.

    << Atas

 

 

6.

PENOLONG PENGAJAR

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN BELIA DAN SUKAN

D.1-2-3 EB.4-5 ($530 - $1,625 SEBULAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELAYAKAN MINIMUM:

 

a)              4 Kepujian/Kredit matapelajaran Sijil Am Pelajaran Brunei-Cambridge Peringkat Biasa; atau kelulusan sebanding.

 

Kelulusan lebih tinggi adalah kelebihan.

 

b)               Mempunyai pengalaman-pengalaman berikut adalah kelebihan:

 

i)      Pengalaman bertugas dengan orang-orang cacat/ kanak-kanak cacat di pusat-pusat harian atau institusi-institusi di dalam dan di luar negeri.

 

ii)      Pengalaman dan/atau bertugas dengan orang-orang cacat/kanak-kanak cacat.

 

iii)     Pengalaman bertugas di Tadika-Tadika tempatan.

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENOLONG PENGAJAR:

 

1.            Membantu Pengajar bagi mengajar orang-orang cacat dalam semua aktiviti pusat.

 

2.             Mengambil alih tugas pengajar semasa ketiadaan beliau.

 

3.             Membantu pengajar untuk membawa/menjaga orang-orang cacat semasa lawatan di luar kelas/pusat.

 

4.              Membantu untuk membuat alatan mengajar dari semasa ke semasa.

 

5.             Membantu untuk menyediakan daftar barang-barang yang diperlukan oleh kelas/pusat yang berkenaan.

 

6.             Bersedia bertugas dan ditempatkan di mana-mana Daerah di Negara Brunei Darussalam.

 

<< Atas

 

 

7.

PEMBANTU ORANG-ORANG CACAT

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN BELIA DAN SUKAN

F.2-3-4-5 EB.6 ($495 - $790 SEBULAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELAYAKAN MINIMUM:      

 

a)         i)    Lulus Penilaian Menengah Bawah (PMB) atau kelulusan sebanding.

 

                   Kelulusan lebih tinggi adalah kelebihan.

 

ATAU

 

ii)    Mempunyai pengalaman dan kemahiran dalam jawatan atau hal-hal berkaitan dengan ehwal

       orang-orang cacat atau kebajikan atau kemasyarakatan tidak kurang dari 3 tahun.

 

b)       Berpengalaman bekerja dengan orang-orang cacat sama ada di pusat-pusat harian atau institusi-institusi adalah diutamakan.

 

c)         Berpengalaman dalam membantu kecemasan adalah kelebihan.

 

d)         Mempunyai lesen memandu kelas 3 yang sah.

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMBANTU ORANG-ORANG CACAT:

 

1.     Membawa orang-orang cacat ke Rumah Sakit.

 

2.     Membantu pegawai yang bertugas bagi menyusun perkakas-perkakas seperti kayu, rotan dan lain-lain.

 

3.     Mencatat hasil harian pelatih.

 

4.     Memberikan khidmat bantuan kepada kanak-kanak cacat seperti membersih dan memakaikan pakaian.

 

 

<< Atas

 

 

 

TEMPAT MENGHANTAR BORANG
BAGI BILANGAN
1 HINGGA 7:

 

 PENYAMBUT TETAMU TINGKAT 2

PEJABAT SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

BANGUNAN SPA, LAPANGAN TERBANG LAMA

BERAKAS BB3510

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

TEL NO: 2381961/2383455

(BHGN. IKLAN)

 

<< Atas