IKLAN JAWATAN-JAWATAN KOSONG DALAM PERKHIDMATAN AWAM

    DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM               

(TARIKH TUTUP: 24 DISEMBER 2008)

BILANGAN IKLAN: 49/11/08 (SPA/BMI)

 

 

 

NO

NAMA JAWATAN

TEMPAT MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN

 

1.

KETUA JURULATIH KESENIAN

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

B.2 EB.3 ($2,270 - $4,240 SEBULAN)

ATAU

B.2 ($2,270 - $3,760 SEBULAN)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1 – 10

&

CARA PERMOHONAN

 

 

 

2.

PENERBIT KANAN

JABATAN RADIO TELEVISYEN BRUNEI

JABATAN PERDANA MENTERI

B.2 EB.3 ($2,270 - $4,240 SEBULAN)

ATAU

B.2 ($2,270 - $3,760 SEBULAN)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

3.

JURUTEKNIK PEMELIHARAAN

JABATAN RADIO TELEVISYEN BRUNEI

JABATAN PERDANA MENTERI

C.3-4 EB.5 ($1,990 - $2,970 SEBULAN)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

4.

PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK

JABATAN POLIS DIRAJA BRUNEI

C.3-4 EB.5 ($1,990 - $2,970 SEBULAN)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

 

5.

PEGAWAI KEBUDAYAAN

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

C.1-2 EB.3 ($1,280 - $2,270 SEBULAN)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

 

6.

PENOLONG PENGARANG

PUSAT SEJARAH

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

D.4 EB.5 ($1,225 - $1,625 SEBULAN)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

7.

WARDEN PADANG TEMBAK

BAHAGIAN KAWALAN PADANG TEMBAK,

JABATANARAH PENTADBIRAN DAN TENAGA MANUSIA,

KEMENTERIAN PERTAHANAN

E.2-3 EB.4 ($590 - $875 SEBULAN)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

8.

PEMBANTU BURUH

JABATAN BURUH

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

E.1-2-3 EB.4 ($515 - $875 SEBULAN)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

9.

ATENDAN DEWAN

JABATAN MUZIUM-MUZIUM

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

F.1-2-3-4-5 EB.6 ($445 - $790 SEBULAN)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

10.

ATENDAN PEJABAT

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

F.1-2-3-4-5 EB.6 ($445 - $790 SEBULAN)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

GH.11

PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA

JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

B.2 EB.3 (BAHAGIAN II)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

GH.11

&

CARA PERMOHONAN

 

  

 

                                 

<< Kembali Ke Maklumat Semasa                                          

 

 

 

 

1.

KETUA JURULATIH KESENIAN

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

B.2 EB.3 ($2,270 - $4,240 SEBULAN)

ATAU

B.2 ($2,270 - $3,760 SEBULAN)

 

 

 

  KELAYAKAN MINIMUM BAGI TANGGAGAJI B.2 EB.3:

a)  i)  Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Seni Muzik (persembahan);  atau kelulusan sebanding

         dalam bidang sama.

         Kelulusan lebih tinggi dalam bidang Seni Muzik Gubahan dan Teknologi / Produksi

         Muzik / Perniagaan Muzik adalah kelebihan.

   KELAYAKAN MINIMUM BAGI TANGGAGAJI B.2:

a)     i)  BDTVEC/BTEC Diploma Tertinggi Kebangsaan (HND) dalam bidang Muzik atau bidang

            berkaitan dengan muzik; atau kelulusan sebanding dalam bidang yang sama serta

            berkhidmat dengan Kerajaan dalam jawatan yang berkaitan dengan kesenian dan

            kebudayaan (khususnya muzik) tidak kurang dari 5 tahun dan telah ditetapkan

            dalam jawatan.

ATAU

ii)   Berkhidmat dengan Kerajaan dalam jawatan yang berkaitan dengan kesenian

     dan kebudayaan (khususnya muzik) dalam tanggagaji C.3 tidak kurang dari 7 tahun

     dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

   TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KETUA JURULATIH KESENIAN:

1.    Mengetuai Unit Muzik termasuklah menangani dalam hal ehwal pengurusan, perhubungan

       dan perancangan kakitangan dalam Unit Muzik.

2.    Merancang dan menyusun rancangan-rancangan latihan kesenian seperti memberikan

       latihan kepada pemain muzik Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

       serta pemain muzik orkestra belia dalam bentuk teori dan praktikal.

3.    Menjadi konduktor muzik untuk satu-satu pertunjukan/persembahan.

4.    Mengetuai rombongan kesenian jika diperlukan.

5.    Membuat peningkatan terhadap muzik tradisi dan moden.

6.    Membina rangkaian perkembangan kesenian.

7.    Mencipta, menyusun, menggubah, menulis dan membuat komposisi muzik serta

       lagu untuk menambah khazanah kesenian.

8.    Menyediakan kertas-kertas kerja dan cadangan-cadangan untuk meningkatkan tahap

       prestasi dan perkembangan Unit Muzik.

9.    Membuat penyelidikan akademik serta mengembangkan hasil-hasil penyelidikan   untuk

       dokumentasi dan penerbitan khusus yang berkaitan dengan seni muzik.

10.   Bertanggungjawab dalam penyediaan dan pengumpulan bahan-bahan serta nota-nota

        muzik (khusus Tradisi Brunei) dan mengendali bengkel muzik bila-bila  diperlukan.

11.   Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa.

  

 

<< Atas    

 

 

2.

PENERBIT KANAN

JABATAN RADIO TELEVISYEN BRUNEI

JABATAN PERDANA MENTERI

B.2 EB.3 ($2,270 - $4,240 SEBULAN)

ATAU

B.2 ($2,270 - $3,760 SEBULAN)

 

 

    KELAYAKAN MINIMUM BAGI TANGGAGAJI B.2 EB.3:

 

a) i)   Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Penerbitan Radio/Televisyen/Mass Communication/

         Kewartawanan / Pemberitaan / Brunei Studies atau bidang  bersesuaian; atau kelulusan

         sebanding dalam bidang-bidang yang sama.

 

         Kelulusan lebih tinggi dalam bidang-bidang sama adalah kelebihan.

 

     KELAYAKAN MINIMUM BAGI TANGGAGAJI B.2:

 

a)   i)  BDTVEC/BTEC Diploma Tertinggi Kebangsaan (HND) dalam bidang Penerbitan Radio /

          Televisyen / Mass Communication / Kewartawanan / Pemberitaan / Brunei Studies atau

          bidang bersesuaian; atau kelulusan sebanding dalam bidang- bidang yang sama serta

          berkhidmat dengan Kerajaan dalam jawatan bersesuaian dalam tanggagaji C.3 tidak kurang

          dari 5 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

          Kelulusan lebih tinggi dalam bidang-bidang sama adalah kelebihan.

 

ATAU

 

ii)  Berkhidmat dengan Kerajaan sebagai Penerbit atau jawatan sebanding dalam tanggagaji

    C.3 tidak kurang dari 7 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

b)     Kebolehan yang terbukti dari segi penerbitan radio / televisyen adalah kelebihan.

 

c)      Pengalaman yang luas menerbitkan rancangan-rancangan radio dan televisyen yang

         disiarkan langsung adalah kelebihan.

 

   TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENERBIT KANAN:

 

1.    Bertanggungjawab kepada satu (1) seksyen penerbitan dan merancang rancangan yang

       hendak diterbitkan sepanjang 12 bulan dan menilai pencapaiannya sejajar dengan peratus

       yang diarahkan. Mentadbir, mengarah dan mengatur jadual kerja Penerbit dan Penolong

       Penerbit dan semua pegawai dan kakitangan dibawah jagaannya sepanjang 12 bulan dan

       membuat penilaian prestasi mereka.

    

       Menyediakan laporan tahunan kakitangan dan terbitan rancangan-rancangan serta

       perkembangan masa depan seksyennya.

 

2.    Berkebolehan merancang sumber tenaga manusia dengan teliti dan menilai guna tenaga yang

       tepat dan berkesan. Kebolehan mengawal perbelanjaan dengan menghasilkan produktiviti yang

       tinggi dengan mengarahkan tenaga kerja di bawah tadbirannya membuat kerja-kerja dan

       rancangan yang baik dan sesuai yang menepati kehendak dan matlamat Jabatan.

 

3.   Mengalak dan membimbing idea-idea yang kreatif dalam format satu-satu rancangan penting

      yang melibatkan projek-projek negara sekurang-kurangnya empat rancangan akan menjadi

     contoh kepada penerbit-penerbit di seksyennya. Mempengerusikan mesyuarat yang melibatkan

     semua rancangan dan projek seksyen termasuklah mesyuarat post production.

 

4.  Berkebolehan dan mampu merancang perkembangan dan kemajuan masa depan seksyen

     di bawah tadbirannya dan mempunyai wawasan untuk mencapai matlamat Jabatan.

     Memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung seperti latihan-

     latihan pegawai-pegawai penerbitan dan keperluan teknikal bagi mempastikan setiap

     penerbitan rancangan berkualiti tinggi.

 

5.   Diperlukan juga menulis skrip dan / atau menyunting skrip untuk rancangan-rancangan.

 

6.  Menyediakan jadual rakaman, jadual tayangan dan tapisan bagi rancangan-rancangan

     yang diterbitkan oleh seksyen dibawahnya dan mempastikan tarikh ini ditepati.

 

7.  Apa-apa tugas yang diarahkan oleh Pengurus Penerbitan Rancangan TV / Radio / Ketua Berita dan

     Hal Ehwal Semasa atau Penolong Ketua Berita dan Hal Ehwal Semasa.

 

<< Atas

 

3.

JURUTEKNIK PEMELIHARAAN

JABATAN RADIO TELEVISYEN BRUNEI

JABATAN PERDANA MENTERI

C.3-4 EB.5 ($1,990 - $2,970 SEBULAN)

 

 

  

    KELAYAKAN MINIMUM:      

 

a)  i)  BDTVEC/BTEC Diploma Tertinggi Kebangsaan (HND) dalam bidang Komunikasi / Elektronik /

         Elektrikal / Sistem Informasi / Kejuruteraan Penyiaran atau bidang bersesuaian; atau

         kelulusan sebanding dalam bidang-bidang yang sama.

 

         Kelulusan lebih tinggi dalam bidang-bidang sama adalah kelebihan.

 

ATAU

 

ii)  Berkhidmat di Jabatan Radio Televisyen Brunei sebagai Penolong Juruteknik Pemeliharaan

    atau dalam jawatan bersesuaian dalam tanggagaji C.2 tidak kurang dari 3 tahun dan

    telah ditetapkan dalam jawatan.

 

b)  Fasih bertutur dan menulis dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

 

    TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JURUTEKNIK PEMELIHARAAN:

 

1.  Bertanggungjawab kepada Jurutera atau Jurutenik Pemeliharaan Kanan dalam pengendalian

     harian operesen dan pemeliharaan di sesebuah Bahagian Kejuruteraan.

 

2.  Juruteknik Pemeliharan juga kadang-kadang bertanggungjawab mengawas kakitangan dibawahnya.

 

3.  Juruteknik Pemeliharaan biasanya bertugas secara bersendirian untuk mengawasi, membetulkan

     dan memelihara kelengkapan-kelengkapan teknikal yang khusus yang mana adalah berbeza

     dari bahagian ke satu bahagian.

 

4.  Juruteknik Pemeliharaan dijangka berkhidmat di mana-mana tempat di negara ini di mana

     RTB mempunyai kemudahan atau lokasi-lokasi luar.  Bertugas waktu pejabat, bergilir-gilir atau

     masa tidak menentu mengikut keperluan perkhidmatan.  Ini termasuk pada hujung minggu dan

     hari kelepasan awam.

 

<< Atas     

 

 

 

4.

PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK

JABATAN POLIS DIRAJA BRUNEI

C.3-4 EB.5 ($1,990 - $2,970 SEBULAN)

 

 

 

   KELAYAKAN MINIMUM: 

 

a) i)  BDTVEC/BTEC Diploma Tertinggi Kebangsaan (HND) dalam bidang Pentadbiran Awam atau

        bidang bersesuaian; atau kelulusan sebanding dalam bidang yang sama.

 

        Kelulusan lebih tinggi dalam bidang sama adalah kelebihan.

 

ATAU

 

ii)  Berkhidmat dengan Kerajaan dalam jawatan berkaitan dalam tanggagaji C.2 tidak kurang

    dari 3 tahun atau dalam tanggagaji C.1 tidak kurang dari 5 tahun dan telah ditetapkan

    dalam jawatan.

 

b)  Mahir dalam penggunaan komputer dan aplikasi komputer khusunya dalam membantu membuat

     kerja-kerja pengumpulan data-data yang berkaitan.

 

c)  Pengalaman dalam membantu dalam kerja-kerja penyelidikan dan menyediakan kertas kerja

     adalah kelebihan.

 

d)  Boleh bercakap dan menulis dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik

 

   TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENOLONG PEGAWAI PENYELIDIK:

 

1.  Menjalankan apa jua arahan pembahagian kerja-kerja yang diberikan dari semasa ke semasa

     oleh Ketua Jabatan dan Timbalannya.

 

2.  Bertanggungjawab membantu menyediakan data-data, mengkaji dan menganalisis data-

     data berkaitan dalam bentuk laporan.

 

<< Atas

 

 

 

 

5.

PEGAWAI KEBUDAYAAN

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

C.1-2 EB.3 ($1,280 - $2,270 SEBULAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   KELAYAKAN MINIMUM:      

 

a)  i)   BDTVEC/BTEC Sijil Tertinggi Kebangsaan (HNC) dalam bidang bersesuaian; kelulusan

          sebanding dalam bidang yang bersesuaian.

 

           Kelulusan lebih tinggi dalam bidang bersesuaian adalah kelebihan.

 

ATAU

 

ii)  Berkhidmat di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan sebagai Penolong

     Pegawai Kebudayaan atau dalam jawatan bersesuaian dalam tanggagaji D3 tidak

     kurang dari 3 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

   TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI KEBUDAYAAN:

 

1.   Merancang dan membuat kertas kerja bagi projek dan acara-acara Kebudayaan dan Kesenian

      sebagai langkah mempelbagaikan dan mengembangkan dokumentasi Bahagian.

 

2.  Penyelidik Kebudayaan dan Kesenian.

 

3.  Sebagai Pegawai Penghubung Bahagian Kebudayaan bagi projek atau acara-acara kebudayaan.

 

4.  Membantu Pegawai Perkembangan Kebudayaan untuk menyediakan laporan tahunan, laporan

     berkala dan lain-lain.

 

5. Meneliti dan mensahkan bersama Pegawai Perkembangan Kebudayaan segala urusan

    tuntutan sebelum dihadapkan ke Ketua Bahagian.

 

6.    Mendokumentasikan hasil-hasil kajian sebagai bahan terbitan dan sebagainya.

 

7.    Membantu menyusun dan mengawasi persembahan kebudayaan dalam dan luar negara.

 

8.    Bersedia bertugas di dalam dan luar negeri bila-bila masa.

 

9.    Bersedia menerima arahan dari Ketua Bahagian dari semasa ke semasa.

 

    << Atas      

 

 

 

6.

PENOLONG PENGARANG

PUSAT SEJARAH

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

D.4 EB.5 ($1,225 - $1,625 SEBULAN)

 

 

 

   KELAYAKAN MINIMUM:

a)  i)   BDTVEC/BTEC Diploma Kebangsaan Peringkat Biasa (ND) dalam bidang penulisan atau

          bidang bersesuaian; atau kelulusan sebandaing dalam bidang yang sama.

 

          Kelulusan lebih tinggi dalam bidang sama adalah kelebihan.

 

ATAU

 

ii)  Berkhidmat di Pejabat Pusat Sejarah sebagai Pembantu Pengarang atau dalam jawatan

     yang berkaitan dengan bidang Penulisan / Penyuntingan / Penerbitan dalam tanggagaji

    D.3 tidak kurang dari 3 tahun atau dalam tanggagaji D.1 tidak kurang dari 5 tahun dan

    telah ditetapkan dalam jawatan.

 

ATAU

iii) Berkhidmat dengan Kerajaan sebagai Pembantu Pengarang atau dalam jawatan

    yang berkaitan dengan bidang Penulisan / Penyuntingan / Penerbitan dalam tanggagaji

    D.3 tidak kurang dari 4 tahun atau tanggagaji D.1 tidak kurang dari 6 tahun dan

    telah ditetapkan dalam jawatan.

 

b)  Mempunyai bakat dan pengalaman dalam bidang penulisan secara kreatif dan ‘non-kreatif’ serta

     dapat menunjukkan karya-karya yang sudah diterbitkan.

 

c)  Boleh bertutur dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris serta boleh membaca dan menulis

     Jawi dengan baik.

 

d)  Berkebolehan dalam pengendalian komputer.

 

e)  Mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang penulisan sejarah, kebudayaan dan adat

     istiadat adalah kelebihan.


   TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENOLONG PENGARANG:

 

   Secara amnya:

 

1.  Bertanggungjawab kepada Ketua Cawangan.

 

2.  Membantu mengumpul dan mencari bahan seperti menghubungi penulis dan membuat wawancara.

 

3. Membantu dalam kerja-kerja pemilihan dan penyuntingan bahan dan seterusnya menaip

    atau mengedit / menyemak pruf bagi penerbitan majalah bulanan.

 

4. Menulis karya-karya kreatif dan non-kreatif untuk disumbangkan dalam majalah / jurnal

    terbitan Jabatan.

 

5.  Kerja-kerja lain yang diaturkan dari masa ke semasa.

 

    DI PUSAT SEJARAH:

 

1.  Mempunyai manuskrip-manuskrip dan rencana sejarah untuk dijadikan bahan penerbitan

     di Jabatan ini.

 

2. Meneliti dari segi kesahihan fakta segala manuskrip-manuskrip dan rencana sejarah yang

    akan diterbitkan oleh Jabatan ini agar ia sesuai dengan kehendak penulisan sejarah.

 

3.  Menulis rencana bersifat sejarah buntuk dijadikan bahan rujukan dan penerbitan.

 

4.  Mengumpul rencana-rencana sejarah yang terdapat di dalam dan luar Jabatan untuk dijadikan

     bahan penerbitan di Jabatan ini.

 

5. Bertanggungjawab mengumpul dan meneliti bahan-bahan untuk dimuatkan dalam majalah

    Pustaka dan lain-lain terbitan Jabatan yang diaturkan.

  

<< Atas   

 

 

7.

WARDEN PADANG TEMBAK

BAHAGIAN KAWALAN PADANG TEMBAK,

JABATANARAH PENTADBIRAN DAN TENAGA MANUSIA,

KEMENTERIAN PERTAHANAN

E.2-3 EB.4 ($590 - $875 SEBULAN)

 

 

 

   KELAYAKAN MINIMUM:

 

a)   i)   Penilaian Menengah Bawah (PMB) atau kelulusan sebanding.

 

            Kelulusan yang lebih tinggi adalah kelebihan.

 

    ATAU

 

ii)  Berkhidmat dengan Kerajaan dalam jawatan bersesuaian dalam tanggagaji Bahagian V

     tidak kurang dari 5 tahun.

 

   TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB WARDEN PADANG TEMBAK:

 

1.  Bertanggungjawab bagi mengawasi dan menjaga Padang Tembak supaya sentiasa berada

     dalam keadaan baik.

 

2.  Menolong dan membantu anggota tentera menyediakan alat-alat kelengkapan bagi

     kegunaan sebelum atau sesudah latihan seperti sasaran dan lain-lain alat.

 

<< Atas    

  

 

8.

PEMBANTU BURUH

JABATAN BURUH

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

E.1-2-3 EB.4 ($515 - $875 SEBULAN)

 

 

 

   KELAYAKAN MINIMUM:      

 

a)  i)    Penilaian Menengah Bawah (PMB) atau kelulusan sebanding

 

            Kelulusan lebih tinggi adalah kelebihan.

 

ATAU

 

ii) Berkhidmat dengan Kerajaan dalam jawatan yang berkaitan dalam tanggagaji Bahagian V

    tidak kurang dari 3 tahun.

 

    TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMBANTU BURUH:

 

    Menghantar saman dan notis serta membantu Penolong Pemeriksa Buruh dan Kerani

    dalam menjalankan kerja-kerja teknikal dan perkeranian.

 

<< Atas       

  

 

9.

ATENDAN DEWAN

JABATAN MUZIUM-MUZIUM

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

F.1-2-3-4-5 EB.6 ($445 - $790 SEBULAN)

 

 

 

   KELAYAKAN MINIMUM:      

 

a)   Penilaian Menengah Bawah (PMB); atau kelulusan sebanding.

 

      Kelulusan lebih tinggi adalah kelebihan.

 

b)   Boleh membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

 

   TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ATENDAN DEWAN:

 

1.   Bertanggungjawab kepada Ketua Atendan Dewan.

 

2.   Bertanggungjawab dalam menjaga keselamatan dan kebersihan bahan dan Dewan Pameran.

 

3.   Membantu dan memandu pelawat jika diperlukan.

 

4.   Bersedia bertugas di luar waktu pejabat dan di luar daerah apabila diperlukan.

 

5.  Bersedia menerima apa jua tugas dan arahan daripada Ketua Atendan Dewan dan Ketua

     Bahagian apabila dikehendaki.

 

<< Atas     

   

 

10.

ATENDAN PEJABAT

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

F.1-2-3-4-5 EB.6 ($445 - $790 SEBULAN)

 

 

 

   KELAYAKAN MINIMUM:

 

a)   Penilaian Menengah Bawah (PMB); atau kelulusan sebanding.

 

                   Kelulusan lebih tinggi adalah kelebihan.

 

b)    Berkebolehan menggunakan komputer adalah keutamaan.

 

   TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ATENDAN PEJABAT:

 

1.  Membantu tugas-tugas didalam perkeranian seperti memasukkan data, surat menyurat, failing

     dan sebagainya.

 

2.   Tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa.

 

<< Atas      

  

 

GH.11

PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA

JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

B.2 EB.3 (BAHAGIAN II)

 

 

 

    KELAYAKAN MINIMUM:      

 

a)  Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Perancangan Bandar dan Desa atau bidang bersesuaian;

     atau kelulusan sebanding dalam bidang yang sama.

 

      Kelulusan lebih tinggi dalam bidang sama adalah kelebihan.

 

    TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA:

 

1.  Menyediakan pelan-pelan perancangan strategik dan tempatan,skim-skim perancangan

     perumahan, susunatur (layout) perancangan dan lain-lain yang berhubungkait serta membuat

     kajian-kajian dan laporan-laporan perancangan mengemukakan cadangan kaedah-kaedah dan

     dasar-dasar peracangan untuk pertimbangan.

 

2.  Menyelaras perancangan dan pemberian tapak-tapak projek Kerajaan dan swasta serta

     menyediakan khidmat nasihat kepada pihak-pihak Kerajaan dan orang ramai dalam hal-hal

     perancangan fizikal.

 

3.  Mentadbir dan mengurus perlaksanaan Akta Perancangan Bandar dan Negara 1972.

 

4.  Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh ketua atau pegawai atasan dari masa kesemasa.

 

<< Atas     

   

 

 

 

 

TEMPAT MENGHANTAR  BORANG PERMOHONAN

BAGI BILANGAN 1 HINGGA 10:

 

 PENYAMBUT TETAMU TINGKAT 1

PEJABAT SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

BANGUNAN SPA, LAPANGAN TERBANG LAMA

BERAKAS BB3510

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

TEL NO: 2381961/2383455 (BHGN. IKLAN) 

 

TEMPAT MENGHANTAR  BORANG PERMOHONAN

BAGI BILANGAN GH.11:

 

 

PESURUHJAYA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA,

TINGKAT 2,

JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA,

LAPANGAN TERBANG, BERAKAS.

BANDAR SERI BEGAWAN.

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM