IKLAN JAWATAN-JAWATAN KOSONG DALAM PERKHIDMATAN AWAM

    DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM               

(TARIKH TUTUP: 24 SEPTEMBER 2008)

BILANGAN IKLAN: 36/09/08 (SPA/BMI)

 

 

 

NO

NAMA JAWATAN

TEMPAT MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN

 

1.

PENOLONG PEGAWAI PROTOKOL

KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN

C.3-4 EB.5 ($1,990 - $2,970 SEBULAN)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1 HINGGA 7

&

CARA PERMOHONAN

 

 

 

2.

PENOLONG JURUAUDIT TINGKAT I

JABATAN AUDIT

JABATAN PERDANA MENTERI

C.3-4 EB.5 ($1,990 - $2,970 SEBULAN)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

3.

PEGAWAI ISTILAH

JABATAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

C.2 EB.3 ($1,450 - $2,270 SEBULAN)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

4.

JURUTULIS JAWI

JABATAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

C.1-2 EB.3 ($1,225 - $2,270 SEBULAN)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

 

5.

PENOLONG PENGAWAS PAKAIAN DAN SOLEKAN

JABATAN RADIO TELEVISION BRUNEI

D.3 EB.4-5 ($900 - $1,625 SEBULAN)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

6.

PENOLONG PENGAWAS KENDERAAN

JABATAN PERDANA MENTERI

D.1-2-3 EB.4-5 ($530 - $1,625 SEBULAN)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

 

7.

PEMBANTU PAKAIAN DAN SOLEK

JABATAN RADIO TELEVISYEN BRUNEI

E.2-3 EB.4 ($590 - $890 SEBULAN)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

  

 

                                 

<< Kembali Ke Maklumat Semasa                          

 

 

 

 

1.

PENOLONG PEGAWAI PROTOKOL

KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN

C.3-4 EB.5 ($1,990 - $2,970 SEBULAN)

 

 

 

    KELAYAKAN MINIMUM:      

 

a) i)  BDTVEC/BTEC Diploma Tertingi Kebangsaan (HND) dalam bidang bersesuaian, atau kelulusan sebanding

        dalam bidang bersesuaian.

 

         Kelulusan lebih tinggi dalam bidang bersesuaian adalah kelebihan.

 

ATAU

 

ii)  Berkhidmat di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdangangan dalam tanggagaji C.1 tidak

     kurang dari 5 tahun atau C.2 tidak kurang dari 3 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

b)              Mempunyai pengalaman dalam kerja-kerja protokol dan yang berkaitan adalah diberi keutamaan.

 

 

  TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 

1.  Bertanggungjawab kepada Penolong Pengarah / Pegawai di Bahagian Protokol.

 

2.  Menyelaras hal-hal yang berhubung dengan perkara lawatan yang antaranya termasuk:-

 

i)  Menyusun dan menyediakan aturcara lawatan.

 

ii)  Tindakan / penyelarasan ke atas persuratan.

 

iii)  Membantu pergerakan lawatan.

 

iv) Membantu pelawat-pelawat semasa ketibaan di Lapangan Terbang dalam mengurus passport,

     bagasi dan menyediakan bilik VIP.

 

v)  Penyediaan bendera-bendera Negara / peribadi pelawat.

 

vi)  Menghubungi pihak-pihak berkenaan bagi penyelarasan lawatan yang telah diaturkan.

 

vii)  Pengendalian urusan-urusan Percetakan.

 

viii) Pengawasan dan penyusunan kenderaan-kenderaan yang digunakan dalam lawatan,

      termasuklah penyediaan / permasangan bendera-bendera bagi kenderaan-kenderaan

      pelawat-pelawat yang berkenaan.

 

3.  Menyelaras / mengawas simpanan bendera-bendera seluruh negara didunia.

 

4.  Mengendalikan pendaftaran pingat-pingat kehormat dan bintang-bintang kebesaran.

 

5.  Mengendalikan dan mengemaskinikan ‘Order Of Precedence’.

 

<<Atas      

 

 

2.

PENOLONG JURUAUDIT TINGKAT I

JABATAN AUDIT

JABATAN PERDANA MENTERI

C.3-4 EB.5 ($1,990 - $2,970 SEBULAN)

 

 

 

    KELAYAKAN MINIMUM:      

 

a) i)  BDTVEC/BTEC Diploma Tertinggi Kebangsaan (HND) dalam bidang-bidang Perakaunan / Kewangan /

        Ekonomi / Pengurusan atau bidang-bidang bersesuaian, atau kelulusan sebanding dalam bidang-bidang

        yang sama.

 

        Kelulusan lebih tinggi dalam bidang sama adalah kelebihan.

 

ATAU

 

ii)  Berkhidmat di Jabatan Audit sebagai Penolong Juruaudit Tingkat II dalam tanggagaji C.2 tidak

     kurang dari 3 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

ATAU

 

iii)  Berkhidmat dengan Kerajaan dalam jawatan yang berkaitan dengan bidang Perakaunan dalam

      tanggagaji C.2 tidak kurang dari 4 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

   TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENOLONG JURUAUDIT TINGKAT I:

 

1. Mengetuai pengauditan field work dan melaporkan penemuan-penemuan kepada juruaudit, ketua pasukan audit.

 

2. Mengumpul dan menyediakan dokumen-dokumen untuk pengauditan.

 

3. Membantu Juruaudit seperti penyediaan program pengauditan.

 

4. Mereview dan melaporkan kepada Juruaudit status laporan-laporan / pertanyaan-pertanyaan audit yang

    telah dikeluarkan untuk memastikan auditee mengambil tindakan cadangan-cadangan audit.

 

 

<< Atas    

 

 

3.

PEGAWAI ISTILAH

JABATAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

C.2 EB.3 ($1,450 - $2,270 SEBULAN)

 

 

 

  KELAYAKAN MINIMUM:      

 

a)  i)  BDTVEC/BTEC Sijil Tertinggi Kebangsaan (HNC) dalam bidang Pengajian Bahasa atau bidang bersesuaian,

         atau kelulusan sebanding dalam bidang yang sama.

 

         Kelulusan lebih tinggi dalam bidang sama adalah kelebihan.

 

ATAU

 

ii) Berkhidmat dengan Kerajaan dalam jawatan yang bersesuaian dalam tanggagaji D.3 atau

    sebagai Penolong Pegawai Istilah tidak kurang dari 7 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

b)  Mempunyai daya inisiatif untuk merancang kerja-kerja untuk kemajuan dan perkembangan bahasa

     adalah kelebihan.

 

c)   Boleh membaca dan menulis Jawi dengan baik.

 

d)   Menguasai Bahasa Inggeris dan bahasa lain selain Bahasa Melayu adalah kelebihan.

 

e)  Pengalaman dalam penyelidikan serta pengetahuan luas dalam perbendaharaan kata Melayu Brunei

     dan Kesusasteraan Melayu adalah kelebihan.

 

   TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 

1.   Membantu Ketua Cawangan dalam merancang projek Bahagian & Cawangan dan menyediakan bahan/data

      untuk kertas kerja mengenainya.

 

2.  Membantu Ketua Cawangan mengatur dan mengawasi tugas harian kakitangan Cawangan, termasuk disiplin

     dan prestasi kerja.

 

3.  Mengendalikan projek/kegiatan yang telah dirancang oleh Ketua Bahagian dan seterusnya menyediakan

     laporan mengenainya.

 

4.  Membantu Ketua Bahagian dan Ketua Cawangan menyediakan Laporan Tahunan dan Anggaran

     Perbelanjaan Tahunan untuk Bahagian.

 

5.  Menjadi Setiausaha atau Penolong Setiausaha Jawatankuasa Istilah

 

6.  Membantu menyediakan daftar peristilahan.

 

7.  Membantu tugas-tugas Setiausaha Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu

 

8. Menjadi penceramah dalam taklimat/kursus/penerangan tentang istilah sama ada di dalam atau pun

    di luar jabatan, jika dikehendaki.

 

<< Atas    

 

 

4.

JURUTULIS JAWI

JABATAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

C.1-2 EB.3 ($1,225 - $2,270 SEBULAN)

 

 

 

   KELAYAKAN MINIMUM:      

 

a) i)  BDTVEC/BTEC Sijil Tertinggi Kebangsaan (HNC) dalam bidang bersesuaian, atau kelulusan sebanding

        dalam bidang bersesuaian.

 

        Kelulusan lebih tinggi dalam bidang bersesuaian adalah kelebihan.

 

ATAU

 

ii)  Berkhidmat dengan Kerajaan dalam jawatan bersesuaian dalam tanggagaji D.1 tidak kurang dari

     5 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

 

b) Mendapat latihan asas atau pengalaman luas dalam kerja-kerja yang berkaitan dengan khat Jawi

    dan berkebolehan menulis lebih daripada satu bentuk khat Jawi adalah kelebihan.


   TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 

1.  Membantu Ketua Cawangan dalam merancang projek Bahagian & Cawangan dan menyediakan bahan/data

     untuk kertas kerja mengenainya.

 

2. Membantu Ketua Cawangan/Ketua Bahagian mengatur dan mengawasi tugas harian kakitangan

    Cawangan, termasuk disiplin dan prestasi kerja.

 

3. Mengendalikan projek/kegiatan yang telah dirancang oleh Ketua Bahagian dan seterusnya menyediakan

    laporan mengenainya.

 

4. Membantu Ketua Bahagian/Ketua Cawangan menyediakan Laporan Tahunan dan Anggaran Perbelanjaan

    Tahunan untuk Bahagian.

 

5. Bertugas menurut yang diarahkan oleh Ketua Bahagian atau Ketua Cawangan untuk menulis perkara-perkara

    atau kerja-kerja yang memerlukan khat Jawi, seperti nama-nama kedai/syarikat/logo dan sebagainya.

 

6. Membantu dalam kerja-kerja penerbitan yang memerlukan tulisan Jawi seperti buku teks Bacaan Jawi

    Dewan, buku-buku lain, majalah/jurnal atau lain-lain penerbitan.

 

7. Menyumbangkan (menulis) artikel kreatif dan non-kreatif untuk sumbangan ke dalam majalah/jurnal jabatan.

 

8. Kerja-kerja lain yang diaturkan oleh Ketua Bahagian dari semasa ke semasa.

 

 

<< Atas     

 

 

 

 

5.

PENOLONG PENGAWAS PAKAIAN DAN SOLEKAN

JABATAN RADIO TELEVISION BRUNEI

D.3 EB.4-5 ($900 - $1,625 SEBULAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   KELAYAKAN MINIMUM:      

 

a)  i)  BDTVEC/BTEC Sijil Kebangsaan Peringkat Biasa (NC) atau kelulusan sebanding dalam bidang bersesuaian.

 

Kelulusan lebih tinggi dalam bidang bersesuaian adalah kelebihan.

 

ATAU

 

ii)  BDTVEC/BTEC National Trade Certificate Grade 2 (NTC2) dalam bidang Dressmaking and Tailoring serta

     telah berkhidmat dengan Kerajaan dalam jawatan bersesuaian dalam tanggagaji E.1 tidak kurang

     dari 5 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

ATAU

 

iii)  Berkhidmat di Jabatan Radio Televisyen Brunei sebagai Pembantu Pakaian dan Solek dalam

      tanggagaji E.2 tidak kurang dari 7 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

ATAU

 

iv)   Telah berkhidmat di Jabatan Radio Televisyen Brunei dalam jawatan bersesuaian dalam tanggagaji

       F.1 tidak kurang dari 10 tahun dan mempunyai kemahiran / pengalaman dalam bidang yang

       bersesuaian khususnya pakaian, solek dan dandanan rambut.

 

b)  Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik adalah kelebihan.


 

  TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 

   Unit Solek dan Pendandan Rambut:

 

1.  Bertanggungjawab kepada Pengawas Unit Solek dan Pendandan Rambut.

 

2.  Bertugas mengikut penjadualan kerja-kerja harian unit tersebut bagi keperluan penerbitan rancangan TV

     seperti di studio-studio dan lokasi-lokasi luar.

 

3. Menyelenggarakan tugas-tugas solek dan pendandan rambut kepada artis-artis setiap rancangan  TV

    yang memerlukan.

 

4. Membantu mereka dalam mencipta dan menghasilkan rekaan imej solek dan pendandan rambut yang

    bermutu tinggi.

 

5. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang diarahkan oleh pegawai atasan dari masa ke semasa.

 

   Unit Pakaian:

 

1.  Bertanggungjawab kepada Pengawas Unit Pakaian.

 

2.  Bertugas mengikut penjadualan kerja-kerja harian unit tersebut bagi keperluan penerbitan rancangan TV

     seperti di studio-studio dan lokasi-lokasi luar.

 

3.  Menyelenggarakan tugas-tugas yang berkaitan dengan perkhidmatan pakaian kepada artis-artis setiap

     rancangan TV yang memerlukan.

 

4.  Membantu mereka dalam mencipta dan menghasilkan rekaan bentuk pakaian yang bermutu tinggi.

 

5.  Membuat, menseterika, membetulkan atau mengubah bentuk pakaian yang diperlukan.

 

6.  Menyediakan penggunaan pakaian untuk artis-artis, menyimpan pakaian-pakaian secara sistem yang teratur.

 

7. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang diarahkan oleh pegawai atasan dari masa ke semasa.

 

 

    << Atas    

 

 

6.

PENOLONG PENGAWAS KENDERAAN

JABATAN PERDANA MENTERI

D.1-2-3 EB.4-5 ($530 - $1,625 SEBULAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   KELAYAKAN MINIMUM:      

 

a) i)  4 Kepujian/Kredit mata pelajaran Sijil Am Pelajaran Brunei-Cambridge Peringkat Biasa; atau

        kelulusan sebanding.

 

ATAU

 

ii) BDTVEC National Trade Certificate Grade 2 (NTC2) dalam bidang bersesuaian; atau kelulusan

    sebanding dalam bidang yang sama.

 

ATAU

 

iii)  Berkhidmat dengan Kerajaan dalam jawatan berkaitan dalam tanggagaji E.1 tidak kurang dari

     5 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

b)  Mempunyai pengalaman yang luas dalam kerja-kerja pemeliharaan kenderaan, melakukan rawatan

     terhadap berbagai jenis kenderaan dan boleh membaiki kerosakan-kerosakan kecil adalah keutamaan.

 

c)  Boleh membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu dengan baik. Berkebolehan mempunyai pengetahuan

     dalam Bahasa Inggeris adalah keutamaan.

 

   TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 

1.  Membantu Pemgawas Kenderaan dalam penyediaan kenderaan dan pemandu-pemandu bagi sebarang

     keperluan.

 

2.  Bertanggungjawab membuat statistik perbelanjaan pemeliharaan kereta-kereta Kerajaan di bawah kawalan

     Jabatan Perdana Menteri.

 

3.  Bertanggungjawab membuat statistik perbelanjaan penyewaan kereta-kereta dibawah kawalan Jabatan

     Perdana Menteri.

 

4.  Menerima aduan kerosakan daripada pemandu dan menyediakan pesanan kerja/indent bagi pembaikan

     kereta-kereta dibawah kawalan Jabatan Perdana Menteri.

 

5.  Merekod persuratan / permohonan / sebutharga / voucher perbelanjaan pemeliharaan kereta.

 

 

<< Atas    

 

 

7.

PEMBANTU PAKAIAN DAN SOLEK

JABATAN RADIO TELEVISYEN BRUNEI

E.2-3 EB.4 ($590 - $890 SEBULAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   KELAYAKAN MINIMUM:      

 

a)  i)   Lulus Penilaian Menengah Bawah (PMB); atau kelulusan sebanding.

 

 

Kelulusan lebih tinggi adalah kelebihan.

 

ATAU

 

ii)  Berkhidmat di Jabatan Radio Televisyen Brunei dalam jawatan bersesuaian dalam tanggagaji F.1

     tidak kurang dari 5 tahun dan mempunyai kemahiran / pengalaman dalam bidang yang

     bersesuaian khususnya pakaian, solek dan dandanan rambut.

 

b)  Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris adalah kelebihan.

 

 

   TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 

1.  Bertugas sebagai Jurusolek secara bergilir-gilir (Shift Duty).

 

2.  Jurusolek untuk rancangan-rancangan Radio Televisyen Brunei.

 

3.  Standby semasa rakaman-rakaman / siaran langsung di studio dan lokasi hingga selesai.

 

4.  Disamping menyolek artis Radio Televisyen Brunei juga mendandan rambut (simple) dan menghias/

     merekabentuk tudung serta memakaikan tudung artis.

 

5.  Menerima arahan dari Ketua Seksyen (Pengawas).

<< Atas     

   

 

 

 

TEMPAT MENGHANTAR BORANG
BAGI BILANGAN
1 HINGGA 7

 

 PENYAMBUT TETAMU TINGKAT 1
PEJABAT SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM
BANGUNAN SPA,
LAPANGAN TERBANG LAMA, BERAKAS BB3510
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
TEL NO : 2381961 / 2383455
(BHG. IKLAN)

 

 << Atas