IKLAN JAWATAN-JAWATAN KOSONG DALAM PERKHIDMATAN AWAM

    DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM               

(TARIKH TUTUP: 23 JANUARI 2008)

BILANGAN IKLAN: 01/01/08 (SPA/BMI)

 

 

 

NO

NAMA JAWATAN

TEMPAT MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN

 

1.

PENTADBIR HOSPITAL

JABATAN PERKHIDMATAN PERUBATAN

KEMENTERIAN KESIHATAN

C.3-4 EB.5 ($1,990 - $2,970 SEBULAN)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

P1 – P5

&

CARA PERMOHONAN

 

 

 

2.

KETUA PEMBANTU TEKNIK

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK

JABATAN PERDANA MENTERI

C.3-4 EB.5 ($1,990 - $2,970 SEBULAN)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

3.

PENOLONG PENGERAK JENTERA TURBINE

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK

JABATAN PERDANA MENTERI

D.3 EB.4 ($900 - $1,465 SEBULAN)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

4.

PEMBANTU PERTANIAN RENDAH

JABATAN PERTANIAN

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN

SUMBER-SUMBER UTAMA

D.1-2-3 EB.4-5 ($530 - $1,625 SEBULAN)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

 

5.

PEMBANTU BANDARAN TINGKAT II

JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT DAN SERIA

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

D.1-2-3 EB.4-5 ($530 - $1,625 SEBULAN)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

  

 

                                 

<< Kembali Ke Maklumat Semasa                                          

 

 

 

 

1.

PENTADBIR HOSPITAL

JABATAN PERKHIDMATAN PERUBATAN

KEMENTERIAN KESIHATAN

C.3-4 EB.5 ($1,990 - $2,970 SEBULAN)

 

 

 

   KELAYAKAN MINIMUM:

 

   a)    i)     BDTVEC/BTEC Diploma Tertinggi Kebangsaan (HND) dalam bidang Pentadbiran Kesihatan /

                 Pentadbiran Awam; atau kelulusan sebanding dalam bidang-bidang yang sama.

 

                   Kelulusan lebih tinggi dalan bidang sama adalah kelebihan.

 

ATAU

 

ii)  Berkhidmat dengan Kerajaan dalam jawatan bersesuaian dalam tanggagaji C.1 atau sebanding

     tidak kurang dari 5 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

    TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 

   1.   Membantu dalam pentadbiran harian hospital.

 

   2.   Memastikan perkhidmatan bantuan yang telah dipertanggungjawab berjalan dengan teratur.

 

  3.   Menyelaras keperluan-keperluan hospital seperti pembaikan bangunan dan lain-lain supaya pengendalian-

        nya dapat dipercepatkan.

 

  4.   Menyelia dan mengawas kakitangan bawahan.

 

  5.   Mengendaliakan kerja-kerja perhubungan awam mengenai dengan perkhidmatannya yang diberikan

        dan menyelesaikan serta menyelaras aduan orang ramai.

 

 

<< Atas      

 

 

2.

KETUA PEMBANTU TEKNIK

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK

JABATAN PERDANA MENTERI

C.3-4 EB.5 ($1,990 - $2,970 SEBULAN)

 

 

 

    KELAYAKAN MINIMUM:

 

  a)      i)   BDTVEC/BTEC Diploma Tertinggi Kebangsaan (HND) bidang Kejuruteraaan Elektrik/Elektronic /Mekanik

                atau bidang bersesuaian; atau kelulusan sebanding dalam bidang-bidang yang sama.

 

                 Kelulusan lebih tinggi dalam bidang sama adalah kelebihan.

 

ATAU

 

ii)    Berkhidmat dengan Kerajaan sebagai Pembantu Teknik Kanan atau Merinyu Meter Kanan atau

       jawatan sebanding tidak kurang dari 3 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan serta men-

       gerjakan salah satu tugas-tugas berikut:-

 

i.    Penyeliaan kerja mengawasi dan memelihara sistem penghantaran 66KV.

ii.   Sistem Pembahagian LV dan 11KV, termasuk switching & operation sistem janakuasa elektrik.

iii.  Sistem pemasangan jentera standby generators.

iv.  Sistem janakuasa elektrik.

 

  b)   Mempunyai sijil kursus yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Elektrik merupakan kelebihan.

 

  c)   Pengalaman kerja yang luar terbukti dalam kerja-kerja kejuruteraan elektrik/mekanikal atau bidang ber-

       sesuaian adalah kelebihan.

 

   TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 

 

  1. Membantu Jurutera dalam kerja-kerja pemeliharaan pembaikan dan rawatan kuasa elektrik.

 

  1. Merancang menyusun dan melaksanakan tambahan pembekalan dan pemeliharaan bekalan letrik

          mengikut keutamaan. 

  1. Membuat operasi switching 11 KV dan 66KV apabila diarahkan oleh Jurutera Pengawas.

 

 

<< Atas     

 

 

3.

PENOLONG PENGERAK JENTERA TURBINE

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK

JABATAN PERDANA MENTERI

D.3 EB.4 ($900 - $1,465 SEBULAN)

 

 

 

    KELAYAKAN MINIMUM:

 

     a)     i)   BDTVEC/BTEC Sijil Kebangsaan Peringkat Biasa (NC) dalam bidang Eletrik / Mekanik; atau kelulusan sebanding dalam bidang-bidang yang sama.

 

Kelulusan lebih tinggi dalam bidang sama adalah kelebihan.

 

ATAU

 

       ii)     Berkhidmat dengan Kerajaan sebagai Atendan Alatan Pembantu / Penolong Penggerak Jentera

               Diesel / Penolong Atendan Switchboard dalam tanggagaji D.2 tidak kurang dari 3 tahun dan telah di-

               tetapkan dalam jawatan.

 

     b)     Pernah mengikuti dan lulus kursus yang dikendalikan oleh Jabatan Perkhidmatan Elektrik jangka pendek

             di Maktab Teknik Sultan Saiful Rizal peringkat pertama dan kedua adalah kelebihan.

 

 

   TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 

  1. Bertanggungjawab kepada Penggerak Jentera Turbine dalam mengawasi kesempurnaan pengendalian

           operasi Gas Turbine serta peralatan bawahannya. 

  1. Memahami, mengambil dan memasukkan pembacaan semua jangka dan alat pengukur meter-meter

         yang terdapat di Gas Turbine. 

  1. Akan ditugaskan dalam kerja bergilir-gilir (shift-duty), di Bahagian Janakuasa Gadong ‘Extension’,

          Janakuasa Gadong, Janakuasa Bukit Panggal, Tutong atau Janakuasa Lumut.

 

 

<< Atas         

 

 

4.

PEMBANTU PERTANIAN RENDAH

JABATAN PERTANIAN

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

D.1-2-3 EB.4-5 ($530 - $1,625 SEBULAN)

 

 

 

     KELAYAKAN MINIMUM:

 

    a)     4 Kepujian/Kredit mata pelajaran Sijil Am Pelajaran Brunei-Cambridge Peringkat Biasa; atau

            kelulusan sebanding.

 

Kelulusan lebih tinggi adalah kelebihan.

 

    b)     Boleh bertutur dan menulis dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik.

 

    c)      Berpengalaman dalam bidang kerja pertanian adalah kelebihan.

 

 

     TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 

    1.     Memberi khidmat nasihat serta tunjukcara dalam bidang pertanian.

 

    2.     Membuat catatan dan pengumpulan maklumat data industri pertanian dan yang berkaitan.

 

    3.    Menjalankan dan melaksanakan kerja pemeriksaan ke atas barangan pertanian yang diimport di

           tempat kemasukan/tanaman peladang.

 

    4.    Menjalankan tugas-tugas tambahan yang diarahkan oleh Ketua Pejabat dari masa ke semasa.

 

 

 

<< Atas            

 

 

5.

PEMBANTU BANDARAN TINGKAT II

JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT DAN SERIA

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

D.1-2-3 EB.4-5 ($530 - $1,625 SEBULAN)

 

 

 

 

      KELAYAKAN MINIMUM:

 

    a)     4 Kepujian/Kredit mata pelajaran Sijil Pelajaran Brunei-Cambridge Peringkat Biasa; atau kelulusan

            sebanding.

 

Kelulusan yang lebih tinggi adalah kelebihan.

 

    

     TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 

  1.   Membantu Pembantu Bandaran Tingkat 1 dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab

        di Unit Penguatkuasaan.

 

  2.   Membuat pemeriksaan dan pemantauan setiap masa disamping mencari dan mengumpul maklumat-

        maklumat terhadap pelanggaran akta, undang-undang dan peraturan Bandaran.

 

  3.   Menyediakan laporan bertulis serta gambar lengkap bagi tujuan untuk tindakan.

 

  4.   Menjalankan tugas dan arahan dari semasa ke semasa.

<< Atas        

   

 

 

 

TEMPAT MENGHANTAR

 BORANG PERMOHONAN

BAGI BILANGAN

P1 HINGGA P5:

 PENYAMBUT TETAMU TINGKAT 1

PEJABAT SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

BANGUNAN SPA, LAPANGAN TERBANG LAMA

BERAKAS BB3510

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

TEL NO: 2381961/2383455 (BHGN. IKLAN)