IKLAN JAWATAN-JAWATAN KOSONG DALAM PERKHIDMATAN AWAM

    DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM               

(TARIKH TUTUP : 19 DISEMBER 2007)

BILANGAN IKLAN: 48/11/07 (SPA/BMI)

 

 

 

NO

NAMA JAWATAN

TEMPAT MENGHANTAR BORANG PERMOHONAN

 

1.

PEGAWAI PSIKOLOGI PENDIDIKAN

UNIT PENDIDIKAN KHAS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

B.2 EB.3 ($2,270 - $4,240 SEBULAN)

Tugas dan tanggungjawab

1 – 6

&

CARA PERMOHONAN

 

 

 

2.

PEGAWAI PENYELIDIK

PASUKAN POLIS DIRAJA BRUNEI

JABATAN PERDANA MENTERI

B.2 EB.3 ($2,270 - $4,240 SEBULAN)

Tugas dan tanggungjawab

 

3.

PENGUASA

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

B.2 ($2,270 - $3,760 SEBULAN)

Tugas dan tanggungjawab

 

4.

PEGAWAI MELESEN

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

C.2-3 EB.4 ($1,450 - $2,620 SEBULAN)

Tugas dan tanggungjawab

 

5.

KERANI BAHASA ARAB

UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

D.1-2-3 EB.4-5 ($530 - $1,625 SEBULAN)

Tugas dan tanggungjawab

 

6.

PEMBANTU TEKNOLOGI PENDIDIKAN

UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

D.1-2-3 EB.4-5 ($530 - $1,625 SEBULAN)

Tugas dan tanggungjawab

  

 

                                 

<< Kembali Ke Maklumat Semasa                                          

 

 

 

 

1.

PEGAWAI PSIKOLOGI PENDIDIKAN

UNIT PENDIDIKAN KHAS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN

B.2 EB.3 ($2,270 - $4,240 SEBULAN)

 

 

 

 

KELAYAKAN MINIMUM:

 

a)       i)        Ijazah Sarjana dalam bidang Psikologi, atau kelulusan sebanding dalam bidang yang sama.

 

Kelulusan yang lebih tinggi dalam bidang sama adalah kelebihan.

 

DAN

 

ii)                 Diploma Lepasan Ijazah Psikologi Pendidikan / Diploma / Sijil Pendidikan atau Diploma / Sijil Pendidikan Khas; atau kelulusan sebanding dalam bidang yang sama.

 

b)                 Mempunyai perkara-perkara berikut adalah kelebihan:-

 

i)                   Menjadi ahli kepada badan Psikologi Pendidikan tidak kurang dari 2 tahun.

 

                                             ATAU

 

ii)                 Pengalaman dalam bidang Psikologi Pendidikan tidak kurang dari 2 tahun.

 

                                             ATAU

 

iii)               Pengalaman mengajar di peringkat rendah atau menengah tidak kurang dari 2 tahun.

 

c)                  Kebolehan / Kecekapan dalam komunikasi lisan dan tulisan dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris adalah kelebihan.

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 

  1. Melaksanakan kerja-kerja dan Perkhidmatan Psikologi Pendidikan di sekolah-sekolah.

 

  1. Membuat penilaian, memberi nasihat dan merancang program pendidikan awal kepada kanak-kanak yang berkeperluan khas.

 

  1. Mengendalikan ujian-ujian saringan dan diagnostik seperti yang diarahkan oleh Pegawai Psikologi Pendidikan Kanan.

 

  1. Membantu dalam pengendalian program latihan berterusan bagi pegawai-pegawai, guru-guru dan ibu/bapa/penjaga yang ada kaitan dengan pendidikan khas.

 

  1. Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Ketua.

 

 

<< Atas

 

 

2.

PEGAWAI PENYELIDIK

PASUKAN POLIS DIRAJA BRUNEI

JABATAN PERDANA MENTERI

B.2 EB.3 ($2,270 - $4,240 SEBULAN)

 

 

 

 

 

KELAYAKAN MINIMUM:

 

a)       i)        Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Politik / Penyelidikan / Teknologi Maklulmat / Perhubungan Antarabangsa dan Perancangan atau bidang bersesuaian, atau kelulusan sebanding dalam bidang-bidang yang sama.

 

Kelulusan lebih tinggi dalam bidang sama adalah kelebihan.

 

ATAU

 

ii)                 BDTVEC/BTEC Diploma Tertinggi Kebangsaan (HND) dalam bidang bersesuaian, atau kelulusan sebanding dalam bidang bersesuaian serta telah berkhidmat dengan Kerajaan sebagai Penolong Penyelidik dalam tanggagaji C.3 tidak kurang dari 5 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

b)                                         Mempunyai kebolehan dalam menggunakan dan pengendalian komputer.

 

c)                                          Pengalaman dalam kerja-kerja penyelidikan dan menyediakan kertas kerja adalah kelebihan.

 

d)                                         Boleh bercakap dan menulis dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik.

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 

Menjalankan apa jua arahan pembahagian kerja yang diberikan dari masa ke semasa oleh Ketua Jabatan dari Timbalannya.

 

<< Atas

 

 

3.

PENGUASA

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

B.2 ($2,270 - $3,760 SEBULAN)

 

 

 

 

KELAYAKAN MINIMUM :

 

a)   i)   Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Building Services Engineering, atau kelulusan sebanding dalam bidang yang sama.

 

Kelulusan lebih tinggi dalam bidang sama adalah kelebihan.

 

ATAU

 

      ii)  BDTVEC/BTEC Diploma Tertinggi Kebangsaan (HND) dalam bidang Building Services Engineering,

          atau kelulusan sebanding dalam bidang yang sama serta telah berkhidmat dengan Kerajaan dalam

          jawatan berkaitan dalam tanggagaji C.3 tidak kurang dari 5 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

ATAU

 

iii)  Berkhidmat dengan Kerajaan dalam tanggagaji C.3 tidak kurang dari 7 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

b)         Mempunyai pengetahuan luas dalam kerja reka bentuk, pengurusan dan pengendalian kerja

            pemeliharaan loji pendinginan, alat hawa dingin, elektrik, lif dan fire.

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 

1.    Bertanggungjawab kepada Ketua Estet / Jurutera bagi penyelenggaran kerja-kerja pemeliharaan Hawa

       Dingin, Elektrik dan Lif di Universiti Brunei Darussalam.

  

2.  Membuat peraturan dan perancangan serta penyeliaan (memeriksa, memantau dan mengawas) kerja      pemeliharaan, rawatan baik pulih dan kerja-kerja pemeliharaan berjadual dalam kera Hawa Dingin,

      Elektrik dan fire services.

 

3.   Bertanggungjawab dalam projek yang bersangkut paut dengan Mekanik, Hawa Dingin, Elektrik dan lif.

 

4.   Membuat penyelarasan dengan Jabatan-Jabatan Kerajaan dan Kerajaan dan Konsultan dalam kerja

     yang bersangkutan.

 

5.   Bertanggungjawab dalam pengurusan dan pengawasan kakitangan bawahan.

 

6.  Menyediakan rekabentuk, lukisan dan spesifikasi serta mengurus dan mengawas perlaksanaan kerja-kerja baru, tambahan dan pengubahsuaian,

 

7.  Membuat tawaran, penilaian dan sokongan tawaran dan membuat sebutharga ke atas kerja yang

     bersangkutan.

 

8.   Menjalankan tugas-tugas teknikal dan lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa.

 

<< Atas

 

 

4.

PEGAWAI MELESEN

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

C.2-3 EB.4 ($1,450 - $2,620 SEBULAN)

 

 

 

 

 

KELAYAKAN MINIMUM:

 

a)         i)     BDTVEC/BTEC Sijil Tertinggi Kebangsaan (HNC) dalam bidang bersesuaian; atau kelulusan

                   sebanding dalam bidang bersesuaian.

 

Kelulusan lebih tinggi adalah kelebihan.

 

ATAU

 

ii)     Berkhidmat di Jabatan Pengangkutan Darat dalam jawatan bersesuaian dalam tanggagaji

       C.1 tidak kurang dari 3 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

                                                   ATAU

 

iii)    Berkhidmat dengan Kerajaan dalam jawatan bersesuaian dalam tanggagaji C.1 tidak kurang

      dari 3 tahun atau dalam tanggagaji D.4/D.3 tidak kurang dari 5 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

b)                 Mempunyai lesen memandu Kelas 1 dan 5 yang sah.

 

c)                  Mempunyai pengetahuan mengenai undang-undang dan peraturan lalu lintas jalanraya.

 

d)                 Boleh memahami, bertutur dan menulis dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dengan baik.

 

e)                 Mempunyai pengalaman praktikal dalam bidang Automobil atau kerja-kerja membuat dan

                    membaca pelan kenderaan adalah kelebihan.

 

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI MELESEN:

 

1.      Mendaftar kereta-kereta dan membuat buku pendaftaran mengenainya.

 

2.      Mengesahkan semua butir-butir dalam borang-borang pendaftaran dan permohonan lesen kereta

         baru adalah betul dan mengikut peraturan dan syarat, terutama bagi kereta-kereta perniagaan awam.

 

3.       Mengendalikan urusan penahan (retention) bilangan pendaftaran lama dan memberikan

          bilangan pendaftaran baru.

 

4.       Mengeluarkan lesen-lesen jalan (road tax) bagi kereta biasa dan kereta perniagaan.

 

5.      Mengesahkan tukar milik dan tukar warna serta ubahsuai kereta dan sebagainya.

 

6.     Membuat arahan kepada Pemeriksa Kereta untuk memeriksa kereta-kereta biasa dan kereta-

        kereta perniagaan bagi tujuan melesen/mendaftar, ubahsuai dan sebagainya.

 

7.     Membuat surat-surat panggilan kepada pemilik-pemilik kereta yang kereta mereka didapati

        diubahsuai dan sebagainya.

 

8.     Membuat arahan kepada Pemeriksa Kereta untuk menguji pemohon-pemohon yang membuat kesalahan

       di bawah Undang-Undang dan Peraturan Lalulintas.

 

9.     Membuat surat-surat pangilan kepada pemandu-pemandu yang dianggap memandu dengan

        membahayakan kepada keselamatan pengguna-pengguna jalanraya yang lain.

 

10.   Mengeluarkan lesen memandu sementara dan lesen memandu tahunan serta pembaharuannya.

 

11.   Menghadiri perbicaraan di Mahkamah bagi tujuan pendakwaan.

 

 

 

<< Atas

 

5.

KERANI BAHASA ARAB

UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

D.1-2-3 EB.4-5 ($530 - $1,625 SEBULAN)

 

 

 

 

 

KELAYAKAN MINIMUM:

 

a)        4 Kepujian/Kredit mata pelajaran Sijil Pelajaran Ugama (SPU) atau 4 Kepujian/Kredit Sijil Am Pelajaran Brunei-Cambridge Peringkat Biasa atau kelulusan sebanding.

 

Kelulusan lebih tinggi dan/atau pengalaman dalam kerja-kerja berkaitan dengan persuratan dalam Bahasa Arab adalah kelebihan.

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 

1.          Menaip apa jua surat-surat dalam Bahasa Arab.

 

2.          Menaip kertas soalan peperiksaan dalam Bahasa Arab.

 

3.         Menaip kertas kerja dan artikel seperti isi kandungan Dalil, Majalah dan Jurnal dan lain-lain,

            yang berbahasa Arab dan Melayu.

 

4.          Menaip artikel-artikel dalam Jawi dan Bahasa Arab.

 

5.          Menaip apa jua jenis kandungan kursus yang ditawarkan oleh Universiti dalam Bahasa Arab.

 

6.          Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Bahagian dari semasa ke semasa.

 

 

<< Atas

 

6.

PEMBANTU TEKNOLOGI PENDIDIKAN

UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

D.1-2-3 EB.4-5 ($530 - $1,625 SEBULAN)

 

 

 

 

KELAYAKAN MINIMUM:

 

a)           i)   4 Kepujian/Kredit mata pelajaran Sijil Am Pelajaran Brunei-Cambridge Peringkat Biasa atau

                   kelulusan sebanding.

 

Kelulusan lebih tinggi adalah kelebihan.

 

                                      ATAU

 

ii)     BDTVEC/BTEC National Trade Certificate Grade 2 (NTC2) atau kelulusan sebanding dalam

        bidang bersesuaian.

 

  ATAU

 

iii)   Berkhidmat dengan Kerajaan dalam jawatan bersesuaian dalam tangggagaji E.1 tidak kurang dari

       5 tahun dan telah ditetapkan dalam jawatan.

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB:

 

Bertanggungjawab dalam kerja-kerjaWordprocessing’, Data Entry, Programming, Penggunaan Computer Graphics dan ‘Desktop Publishing’.

 

 

 

 

<< Atas

 

 

 

TEMPAT MENGHANTAR

 BORANG PERMOHONAN

BAGI BILANGAN

1 HINGGA 6:

 PENYAMBUT TETAMU TINGKAT 1

PEJABAT SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM

BANGUNAN SPA, LAPANGAN TERBANG LAMA

BERAKAS BB3510

NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

TEL NO: 2381961/2383455 (BHGN. IKLAN)